Què és exportar un certificat

Els certificats poden residir en una targeta criptogràfica, o bé en el navegador de l'usuari (suport programari). En este cas, el certificat electrònic s'ha d'exportar a un dispositiu USB o un altre mitjà d'emmagatzemament per tal de tindre una còpia de seguretat, ja que la reinstal·lació de sistema operatiu o de navegadors pot portar a la seua pèrdua.

També pot exportar-se per a simultaniejar el seu ús en altres equips o navegadors.