Com utilitzar el certificat en un altre ordinador o navegador

Per tal de poder reutilitzar el certificat programari que ja té operatiu, quan canvie d'ordinador o de navegador és necessari fer una còpia de seguretat del certificat per mitjà de l'opció exportar certificados del navegador, la qual cosa permet generar un arxiu que conté el certificat.És molt important que si exporteu el certificat des d'Internet Explorer marqueu l'opció d'"Exportar la clau privada”.