Cómo exportar un certificado desde Safari

Safari no gestiona certificados de usuario, por lo que no podrá utilizarlo en la página de la Agencia Tributaria en aquellos trámites que requieran identificación cifrada.Por tanto, necesitará intentar obtener una copia de su certificado para instalarla en un navegador compatible.

Comprove que a "Finder", "Aplicacions", "Utilitats", "Accés a Claus", en l'apartat "Els meus certificats", apareix el certificat descarregat per a intentar exportar-lo.Per a això seleccione el certificat i punxe en "Arxiu", "Exportar elements", introduïsca un nom, una ubicació i en format d'arxius seleccione "Intercanvi d'informació personal (.p12)" i "Guardar".

Este fitxer generat podrà importar-lo a Mozilla Firefox, que és el navegador recomanat per a treballar amb l'Agència Tributària.Si no ha pogut exportar el certificat o no li funciona correctament, haurà de tornar a sol·licitar el certificat però utilitzant Mozilla Firefox.