Cómo exportar un certificado desde Opera

Si el seu certificat electrònic està instal·lat al navegador Opera, haurà de realitzar una còpia i importar-lo en una navegador compatible per a poder identificar-se i firmar amb ell en la pàgina web de la AEAT A continuació li facilitem les instruccions necessàries.

Realitze l'exportació del certificat des del navegador Opera.Ajudant en "Eines", "Opcions", "Avançades", "Seguretat", "Administrar certificats".

A la pantalla que apareix en punxar en "Exportar" ha de seleccionar el següent:

  • Seleccionar en "Tipus" :PKCS# (amb clau privada) (*.p12)
  • En el nom ha d'escriure per exemple "copiacertificado.p12".

És molt important que pose l'extensió al fitxer (nombre.p12).

Les següents pantalles li demanaran que introduïsca contrasenya.Escriga'n una.

Una vez instalado uno de ellos, importe el certificado con normalidad introduciendo la contraseña con la que lo haya exportado desde Opera.