Cómo exportar un certificado desde Mozilla Firefox

Para realizar una copia de seguridad de su certificado desde Mozilla Firefox:

  • Accedisca a "Eines", "Opcions".Dins d'este menú, punxe en "Avançat.Faça clic sobre la pestanya "Xifratge" i a continuació al botó "Veure certificats".Se abrirá el administrador de certificados.Al magatzem "Els seus certificats", seleccione aquell del qual desitge obtindre la còpia de seguretat i punxe al botó inferior "Còpia de seguretat".
  • Pose nom a l'arxiu de la còpia i seleccione la ubicació per a emmagatzemar-lo.
  • Establisca una contrasenya de suport.Necessitarà tornar a introduir-la quan desitge importar el certificat.
  • Si tot s'ha realitzat correctament, apareixerà un missatge que indicarà que la còpia s'ha realitzat amb èxit.

Si al seu navegador Mozilla Firefox ha introduït vosté una contrasenya mestra, serà necessari introduir-la correctament perquè puga realitzar la còpia de seguretat del seu certificat electrònic.Si el seu navegador li sol·licita una contrasenya mestra i vosté no l'ha establit pot significar que el seu navegador no està correctament configurat el que impedirà la realització de la còpia de seguretat.

Si té problemes en el procés d'exportació del certificat, pot dirigir-se a l'apartat d'Incidències més freqüents del menú de certificats electrònics.