Què és eliminar un certificat

És l'operació de treure el certificat del navegador o d'una targeta criptogràfica.Realitzada esta operació no es podrà utilitzar més tret que s'haja fet còpia de seguretat.Se sol fer quan el certificat ja ha caducat.