Com eliminar un certificat software

Depenent del tipus de navegador: 

  • Si utilitza Mozilla Firefox, des del magatzem de certificats (Eines/Opcions/Avanzado/Veure certificats) pot donar de baixa el certificat amb el botó "Eliminar".
  • Si utilitza Internet Explorer, entre en el navegador, a Eines/Opcions d'Internet/Contingut, on podrà eliminar el certificat seleccionat.