Cómo eliminar un certificado instalado en la tarjeta

Depenent del tipus de navegador:

  • Si utilitza Mozilla Firefox, des del magatzem de certificats (Eines/Opcions/Avanzado/Veure certificats) pot donar de baixa el certificat amb el botó "Eliminar".
  • Si usa Internet Explorer, no lo va a poder eliminar directamente desde el almacén de certificados de este navegador.En este caso es necesario disponer de una aplicación que la Autoridad de Certificación, que le emitió el certificado en tarjeta suele poner a su disposición.
  • Així, per exemple, de la pàgina web de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) pot descarregar-se i instal·lar una aplicació anomenada "Utilitat per a gestió de certificats en targeta criptogràfica CERES".Esta li permetrà eliminar qualsevol certificat de la FNMT instal·lat a la targeta.