Documentació acreditativa en el cas de certificat de persona física

L'autoritat certificadora establix la documentació que el sol·licitant ha de presentar per a l'acreditació de la identitat.Habitualmente, esta información está publicada en la web de la entidad emisora del certificado.

En el cas dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'AEAT actua com a Oficina de Registre per a l'acreditació de la identitat (en cap cas no és emissora del certificat electrònic).Els ciutadans no residents en territori espanyol podran gestionar-lo a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger, sense necessitat de realitzar un desplaçament a Espanya.

Per als certificats d'usuari de persona física emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:

  • Targeta o document acreditatiu del número d'identificació fiscal, atribuït per l'Administració espanyola (DNI, NIE, NIF L, NIF K o NIF M).

Per a més informació visite la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.