Guia de navegació

capçalera

GUIA DE NAVEGACIÓ

La Seu Electrònica de l'Agència Tributària ha organitzat els continguts i el sistema de navegació tenint en compte les recomanacions sobre comprensió, usabilitat i accessibilitat per als usuaris.

Existixen tràmits que necessiten d'algun sistema de signatura electrònica, ja siga signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNI electrònic), o bé algun altre sistema de signatura electrònica no avançada, per exemple el Cl@ve PIN, antic PIN24H. Al lado de cada uno de los trámites se colocarán algunos de los iconos siguientes, que indicarán el tipo de firma electrónica requerida:

tipus d'accés

ESTRUCTURA I NAVEGACIÓ

Les pàgines seguixen l'estructura dels continguts que apareixen a la pàgina d'inici i que s'exposen amb més detall al mapa web.

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria existen varios tipos de contenidos diferenciados que marcarán en cada caso el sistema de navegación.

PÀGINA D'INICI

La pàgina d'inici presenta la següent organització:

 1. ZONA SUPERIOR

  IMATGE INSTITUCIONAL

  En la part esquerra figuraran els logotips de Govern d'Espanya, de l'Agència Tributària a més de l'específic de la seua Seu electrònica.

  capçalera

  IDIOMES

  En la part superior dreta de la capçalera se situa l'accés al contingut de la Seu electrònica en castellà, llengües cooficials i anglés.

  idiomes

  DATA I HORA OFICIAL

  Informació sobre data i hora oficial a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, així com informació del calendari de dies inhàbils de l'any en curs en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat

  MAPA WEB

  En este apartado figura una relación completa de todos los contenidos existentes en la Sede electrónica en su primer, segundo y tercer nivel de navegación.

  mapa web

  AJUDA

  En este apartat s'oferix l'ajuda per a la navegació per la Seu electrònica, que inclou una Guia de navegació i vídeos explicatius, així com l'especificació de formats i mida de la documentació admesa per Internet

  CARRUSEL DE NOVETATS

  S'oferix informació sobre les novetats més destacades a la Seu electrònica.

  CERCADOR

  Esta eina servix per a trobar continguts tant al portal d'Internet com a la Seu electrònica.

 2. ZONA ESQUERRA

  TOTS ELS TRÀMITS

  En esta àrea s'organitzen els diferents procediments i servicis de l'Agència Tributària que es poden tramitar electrònicament. En l'últim nivell de navegació es pot accedir als tràmits electrònics de cada un d'ells, la fitxa informativa del procediment o servei i  la ajuda disponible. Pot utilitzar el cercador que hi ha a la part superior de l'apartat per a la localització directa. L'accés al registre de documents electrònics s'efectua a través del tràmit associat a un procediment o servei.

  tramites

  tots els tràmits

  S'han creat dos espais diferenciats per a accés exclusiu de col·laboradors socials i de les Administracions Públiques.

 3. ZONA CENTRAL

  REGISTRE ELECTRÒNIC

  A través d'este apartat podrà accedir al Registre electrònic per dues vies: mitjançant l'opció "Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb una notificació rebuda de l'Agència Tributària o mitjançant l'opció "tots els tràmits".

  CAMPANYES DESTACADES

  En este apartat es podrà accedir a les campanyes tributàries més actives en cada moment.

  TRÀMITS DESTACATS

  Podrá acceder desde este segmento a los trámites electrónicos más utilizados por personas físicas o jurídicas. En tot cas, podrà accedir a la totalitat dels tràmits electrònics a través de l'apartat “tots els tràmits”.

  tramites destacats

 4. ZONA DRETA

  els meus expedients

  Podrà conéixer l'estat de tramitació de tots els seus expedients corresponents als procediments la tramitació dels quals s'haja iniciat posteriorment a 1 de gener de 2010, així com realitzar els tràmits i les consultes previstes. Será necesario disponer de DNI electrónico o de certificado electrónico expedido por cualquier entidad autorizada.

  les meues dades censals

  Este apartado permite el acceso, mediante certificado electrónico válido, a los datos censales del usuario que figuran en los archivos de la Agencia Tributaria.

  mis notificaciones

  En este apartat podrà accedir a la consulta de les seues comunicacions i notificacions utilitzant el tipus d'accés exigit en cada cas.

  INFORMACIÓ

  Es un área en la que se puede navegar por los distintos servicios de información que afectan a la Sede electrónica y a las relaciones del usuario con la Agencia Tributaria. Existixen apartats merament informatius com la carta de servicis, normativa de la Seu i el calendari del contribuent i altres de subscripció com el servei d'alertes a mòbils.

  informació

  CONTACTE AMB NOSALTRES

  Pot accedir des d'este apartat a les diferents opcions de comunicació amb l'Agència Tributària. S'oferixen des de les direccions i telèfons de les oficines de l'Agència, consultes informàtiques, denúncies, bústia de suggeriments i sol·licitud de cita prèvia.

  contacte amb nosaltres

  ENLLAÇOS

  S'ha relacionat una sèrie d'enllaços útils que permetran accedir de forma agrupada a altres pàgines alienes a la Seu electrònica, però que tenen relació amb ella o són considerades interessants per a l'usuari.

  enllaços

  TAULER D'ANUNCIS

  L'estructura recull les diferents opcions que poden ser d'interés per a l'usuari pel que fa referència a les possibles comunicacions que l'afecten en les relacions amb l'Agència Tributària. "Es pot accedir a les notificacions electròniques, als anuncis de citació per a notificació per compareixença i als anuncis de l'apartat ""Perfil del contractant""."

  tauler d'anuncis

  UTILITATS

  S'agrupa l'accés a diferents eines que poden resultar útils a l'usuari. S'han seleccionat com a fonamentals els accessos a la signatura electrònica necessaris per a navegar per una gran part de la Seu electrònica i a algunes de les aplicacions més demandades com són la sol·licitud d'etiquetes, els simuladors i també un enllaç a la descàrrega dels programes d'ajuda.

  utilitats

  ACCÉS AL "CONSELL PER A LA DEFENSA DEL CONTRIBUENT"

  Des d'este punt s'accedix al formulari per a interposar queixes i suggeriments davant del Consell per a la Defensa del Contribuent.

  consell defensa del contribuent

 5. ZONA INFERIOR

  zona inferior

  ACCESSIBILITAT

  A través de este enlace accederá a toda la información sobre accesibilidad que afecta a esta Sede electrónica.

  AVÍS DE SEGURETAT

  Oferix informació de riscos de seguretat detectats i d'estratègies per a mitigar-los.

  AVÍS LEGAL

  Oferix informació, entre altres aspectes, de les condicions generals d'ús de la Seu Electrònica, els drets de la propietat intel·lectual i la política de privadesa.

  Així mateix, es repetixen accessos ubicats en la part superior de la pàgina de l'inici de la Seu electrònica com la data i hora oficial, al mapa web, l'ajuda i el selector d'idiomes, al costat d'un accés que permet l'accés a la Seu electrònica en versió per a mòbil.

  ICONOGRAFIA

  L'accés als diferents tipus de contingut existents a la Seu Electrònica s'ha identificat mitjançant les icones representatives següents:

  iconografia