Exercicio 2014

 • Modelo 200. Imposto sobre sociedades

  Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

 • Versión 1.01

  Se modifica o cálculo da limitación na compensación das bases impoñibles negativas en casos de tiras por acordo con acredores non vinculados.

 • Versión para Windows Descarga de documento executable  (14.698.520 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de arquivo de procesamento por lotes  (13.779.648 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de arquivo de imaxe de disco de Apple  (14.286.848 bytes)
 • Ficheiro comprimido (descomprimir e executar o ficheiro .jar) Arquivo comprimido ZIP  (12.882.594 bytes)
 • ATENCIÓN: Para a correcta execución dos programas de axuda é necesario ter previamente instalada unha máquina virtual Java.

 • A Axencia Tributaria garante que o programa de axuda PADIS 2014 descargado desde seu páxina Web non contén virus. É posible que algún antivirus o identifique como virus no momento da descarga ou instalación. Neste caso, para poder completar a instalación do programa de axuda, utilice as opcións que proporcione o propio antivirus.

  Execución utilizando o ficheiro comprimido

  1. Descargue o ficheiro comprimido ZIP e descomprímao nunha carpeta chamada AEAT dentro da súa unidade principal. *

  (por exemplo, "C:/AEAT" en sistemas operativos Windows, "Aplicacións/AEAT" en sistemas operativos MacOSX ou "/home/usuario/AEAT" en sistemas operativos Linux).

  * Se non ten a carpeta "AEAT" é necesario creala.

  2. Desde a carpeta AEAT acceda á carpeta Sociedades 200-2014 e execute o ficheiro soc200.jar