Exercicio 2014

 • Modelo 200.Impuesto sobre Sociedades

  Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

 • Versión 1.01

  Modifícase o cálculo da limitación na compensación das bases impoñibles negativas en casos de quitas por acordo con acredores non vinculados.

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (14.698.520 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (13.779.648 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (14.286.848 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (12.882.594 bytes)
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

 • A Axencia Tributaria garante que o programa de axuda PADIS 2014 descargado dende a súa páxina Web non contén virus.Es posible que algún antivirus lo identifique como virus en el momento de la descarga o instalación.En este caso, para poder completar la instalación del programa de ayuda, utilice las opciones que proporcione el propio antivirus.

  Ejecución empleando el fichero comprimido

  1.Descargue o ficheiro comprimido ZIP e descomprima nunha carpeta chamada AEAT dentro da súa unidade principal.*

  (por exemplo, "C:/AEAT" en sistemas operativos Windows, "Aplicacións/AEAT" en sistemas operativos MacOSX ou "/home/usuario/AEAT" en sistemas operativos Linux).

  * Se non ten a carpeta "AEAT" é necesario creala.

  2.Dende a carpeta AEAT acceda á carpeta Sociedades 200-2014 e execute o ficheiro soc200.jar