Exercicio 2013

 • Modelo 200. Imposto sobre sociedades

  Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

 • PARA A CONFECCIÓN, CO PROGRAMA DE AXUDA DA AXENCIA TRIBUTARIA, DE DECLARACIÓNS CORRESPONDENTES A AGRUPACIÓNS DE INTERESE ECONÓMICO (clave 013) QUE APLIQUEN O RÉXIME DE ENTIDADES NAVIEIRAS EN FUNCIÓN DA TONELAXE (clave 022) PÓÑANSE EN CONTACTO CO SERVIZO DE CONSULTAS INFORMÁTICAS (teléfono 901 200 347, tamén dispoñible o teléfono 91 75 75 777) PARA REALIZAR A PRESENTACIÓN.

 • Versión 1.00

  Versión 1.10

  Mellórase o funcionamento para os caracteres de entidade 009, 010, 024 e 025, cando teñan contido as correccións fiscais nas casas 363 ou 364 da páxina 12.

  Incorpórase a posibilidade de autenticación co proxy.

  Versión 1.20

  Mellórase o funcionamento da páxina 18 BIS para as entidades con caracteres 009, 010, 024 ou 025.

  Mellórase a forma de cubrir a casa 040 para incluír, ademais do ano actual, tamén o seguinte.

 • Versión para Windows Descarga de documento executable  (13.162.008 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de arquivo de procesamento por lotes  (12.247.040 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de arquivo de imaxe de disco de Apple  (12.750.848 bytes)
 • Ficheiro comprimido (descomprimir e executar o ficheiro .jar) Arquivo comprimido ZIP  (11.346.187 bytes)
 • Actualización de versión. (Só no caso de ter instalada algunha versión anterior)

 • Actualización á versión 1.20
 • ATENCIÓN: Para a correcta execución dos programas de axuda é necesario ter previamente instalada unha máquina virtual Java.

 • Execución utilizando o ficheiro comprimido

  1. Descargue o ficheiro comprimido ZIP nunha nova carpeta dentro de X:\AEAT\
  2. Entre na carpeta creada, descomprima o arquivo descargado e execute o ficheiro soc200.jar