Exercicio 2013

 • Modelo 200.Impuesto sobre Sociedades

  Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

 • PARA A CONFECCIÓN, CO PROGRAMA DE AXUDA DA AXENCIA TRIBUTARIA, DE DECLARACIÓNS CORRESPONDENTES A AGRUPACIÓNS DE INTERESE ECONÓMICO (Clave 013) QUE APLIQUEN O RÉXIME DE ENTIDADES NAVIEIRAS EN FUNCIÓN DA TONELAXE (Clave 022) PÓÑANSE en contacto CO SERVIZO DE CONSULTAS INFORMÁTICAS (teléfono 901 200 347, tamén dispoñible o teléfono 91 75 75 777) PARA REALIZAR A PRESENTACIÓN.

 • Versión 1.00

  Versión 1.10

  ???

  Incorpórase a posibilidade de autenticación co proxy.

  Versión 1.20

  Mellórase o funcionamento da páxina 18 BIS para as entidades con

  Mellórase a forma de cubrir a casa 040 para incluír, ademais do ano

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (13.162.008 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (12.247.040 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (12.750.848 bytes)
 • Ficheiro comprimido (descomprimir e executar o ficheiro .jar) Archivo comprimido ZIP  (11.346.187 bytes)
 • Actualización de versión.(Só no caso de ter instalada algunha versión anterior)

 • Actualización á versión 1.20
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

 • Ejecución empleando el fichero comprimido

  1. Descargue el fichero comprimido ZIP en una nueva carpeta dentro de X:\AEAT\
  2. Entre na carpeta creada, descomprima o arquivo descargado e execute o ficheiro soc200.jar