Sociedades e imposto sobre a renda de non residentes

 • Para facilitar a confección, modificación e presentación da declaración de Sociedades e Imposto sobre a Renda de NON Residentes, se utilizará o Servizo tramitación de declaración (Sociedades WEB), accesible desde calquera navegador. O acceso ao mesmo se poderá efectuar con Certificado ou DNI electrónico.

 • Exercicios anteriores
  •  
   • Desde este apartado poderá acceder aos programas de axuda de Sociedades e Imposto sobre a Renda de non residentes proporcionados pola Axencia Tributaria do exercicio 2017 e anteriores. Para a descarga dos programas de axuda de Sociedades e Imposto sobre a Renda de non residentes dispón dos arquivos de instalación para sistemas operativos Windows, Mac OS X e Linux.
   • Tamén se pon a seu disposición a versión comprimida (.jar), que pode serlle de utilidade nos casos en que xurdan problemas na instalación.
  • Exercicio 2017
  • Exercicio 2016
  • Exercicio 2015
  • Exercicio 2014
  • Exercicio 2013
  • Exercicio 2012
  • Exercicio 2011
 • Vídeos. Programa PADIS