Mostra panel de Patrimonio

 • Presentación
  • A Axencia Estatal de Administración Tributaria pon a disposición dos investigadores e usuarios a Mostra Panel de Patrimonio baseada nas declaracións do Imposto sobre o Patrimonio (modelo D-714).

   Unha mostra panel é aquela que reúne datos, a partir dos mesmos elementos mostralles, en múltiples ocasións a través do tempo. Tecnicamente estudamos a información dos individuos que, sendo seleccionados nun primeiro exercicio fiscal na mostra inicial, continúan presentando a declaración do imposto nos seguintes exercicios.

   As vantaxes de análise que achega unha mostra panel e que complementan a información proporcionada por unha mostra anual se resumo en que permite o análise da evolución do imposto, ao seguir aos mesmos individuos nun horizonte temporal, neste caso plurianual.

   En resumo, a mostra anual proporciona unha fotografía fixa do imposto nun exercicio concreto, mentres que a mostra panel permite o análise lonxitudinal (no tempo) do imposto para os individuos que presentan declaración en varios exercicios. Son dous produtos complementarios.

   A mostra ofrece tamén información sobre a riqueza patrimonial das persoas físicas, seu distribución territorial e os diferentes activos que a compoñen, distinguindo seis tipos de bens e dereitos susceptibles de valoración económica: bens inmobles, bens afectos a actividade económica, bens de capital mobiliario, seguros e rendas, bens suntuarios e outros bens e dereitos de contido económico.

 • Documentación
 • Calendario de difusión
  • Ano 2019

   XaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuño
   -   Día 28
   (2012-2016)
   - - - -
   XulloAgostoSetembroOutubroNovembroDecembro
   - - - - - -