Mobilidade do Mercado de Traballo nas Fontes Tributarias