Estatística sobre a discapacidade nas declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

 • Presentación
  • Se engade á serie de estatísticas tributarias unha nova publicación denominada “Estatística sobre a discapacidade nas declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”. O obxectivo da devandita estatística é coñecer as características persoais e familiares do conxunto de declarantes en que, ou ben o titular, ou ben algunha das persoas dependentes do mesmo (ascendente ou descendente) teñen algunha discapacidade recoñecida que proporcione ao declarante a posibilidade de aplicar algunha das medidas contempladas na normativa do imposto para minorar a carga impositiva do colectivo afectado.

   Para profundar no coñecemento das persoas con discapacidade e seus circunstancias, na medida en que as devanditas circunstancias se puxesen de manifesto nas declaracións de IRPF, se contabilizan as distintas situacións de discapacidade postas de relevo na declaración. Porén, este reconto non debe considerarse un censo de persoas con discapacidade, porque faltarían os non declarantes de IRPF, os que non fixesen uso de seus beneficios fiscais, así como todas as persoas residentes en País Vasco e Navarra que quedan fóra do ámbito territorial do imposto.

   Con respecto ao colectivo de persoas con discapacidade se presentan seus características demográficas principais, o xénero, a idade, tipo de dependencia (simple, simple con mobilidade reducida, cualificada) e a Comunidade Autónoma declarada polo titular da declaración.

   A distinta condición coa que se presentan as persoas con discapacidade na declaración de IRPF, permitiu crear unhas categorías segundo quen sexan as persoas con discapacidade integradas na declaración: discapacidade no primeiro titular (declarante), nas declaracións conxuntas discapacidade no segundo titular (cónxuxe), discapacidade nos descendentes, nos ascendentes ou en varias persoas de forma simultánea nunha declaración (múltiples situacións de discapacidade). Desta maneira, desde a perspectiva da declaración se presentan as categorías de situacións de discapacidade, o porcentaxe de discapacidade, a relación de parentesco co titular principal da declaración, etc.

   Adicionalmente se presenta un bloque de información destinado á integración do colectivo de estudo co total de declarantes do IRPF (obxecto de publicación noutra estatística). Neste sentido, a información proporcionada é común á que se presenta na estatística xeral, porén, incorpora contidos adicionais, por exemplo, unha táboa coas medidas fiscais orientadas á protección do colectivo afectado e unha información sobre as rendas exentas percibidas polas persoas relacionadas na declaración, sexan titulares, descendentes ou ascendentes.

 • Documentación
 • Publicacións
 • Calendario de difusión
  • Ano 2019

   XaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuño
   - - - - - -
   XulloAgostoSetembroOutubroNovembroDecembro
   - -   Día 26
   (2017)
   - - -