Estatística por partidas do Imposto sobre Sociedades

 • Presentación
  • A Axencia Estatal de Administración Tributaria publica a "Estatística por partidas do Imposto sobre Sociedades", baseada nas declaracións do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao exercicio fiscal de referencia da estatística. Esta publicación presenta información detallada das principais partidas contidas nos modelos de declaración modelo 200 ("Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes con establecementos permanentes. Declaración liquidación").

   A publicación ofrece información estatística relevante do total de entidades declarantes dos modelos mencionados distinguindo entre sociedades sen entidades, aseguradoras, entidades de crédito e institucións de investimento colectivo.

   O Imposto sobre Sociedades é un tributo de carácter directo e natureza persoal que grava a renda das sociedades e demais entidades xurídicas. É de carácter directo porque grava a renda (beneficio) como manifestación directa da capacidade económica do suxeito pasivo, e é de natureza persoal porque ten en conta determinadas circunstancias particulares de cada contribuínte, entre as que se poden citar, o tipo de réxime fiscal, o tamaño da entidade para os efectos da aplicación do réxime de entidades de reducida dimensión, etc., aspectos que interveñen directamente na determinación da contía da carga tributaria que está obrigado a satisfacer, coexistindo nestes modelos múltiples réximes especiais.

 • Documentación
 • Preguntas frecuentes
 • Publicacións
 • Calendario de difusión
  • Ano 2018

   XaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuño
   - - - - - -
   XulloAgostoSetembroOutubroNovembroDecembro
   - - Día 25
   (2016)
   - - -