Estatística dos declarantes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas dos maiores municipios por código postal

 • Presentación
  • Preséntase unha nova publicación Estatística dos declarantes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas dos maiores municipios por código postal, complementario á Estatística de declarantes de IRPF por municipios, especificamente deseñado para proporcionar un maior detalle da renda bruta media e as magnitudes declaradas a nivel de distrito postal nos maiores municipios do territorio de réxime fiscal común (TRFC). 

   A distribución territorial da poboación en España caracterízase (como en moitos outros países) pola coexistencia dunha elevada concentración nuns poucos grandes núcleos urbanos e unha diseminación en núcleos rurais moi numerosos de grupos reducidos de habitantes.Esta circunstancia pon de manifesto a necesidade de dispoñer para os primeiros de información con maior definición territorial, xa que a renda media pode ser moi distinta entre os diferentes barrios dun gran municipio. 

   A selección dos municipios fíxose segundo tres criterios dos que ha de cumprirse polo menos un deles:tamaño da poboación (máis de 200.000 habitantes segundo o Censo de Poboación), tamaño fiscal (máis de 100.000 declaracións de IRPF no exercicio fiscal) e renda bruta total (ter unha renda bruta agregada superior aos 2.200 millóns de euros).Na maioría dos casos os tres criterios cúmprense simultáneamente, pero hai uns poucos casos nos que é válido só algún deles. 

   Se ben non se definiron variables de explotación distintas das incluídas na Estatística de declarantes de IRPF por municipios, si que cambia a forma de presentación dalgunhas táboas, en particular das dúas primeiras táboas.A primeira incorpora a porcentaxe de participación (representatividade) das variables de cada un dos maiores municipios en relación ao total en TRFC, e na segunda a comparación dos maiores municipios establécese respecto á súa propia Comunidade Autónoma para as variables de explotación máis significativas (índice declarativo, poboación, rende bruta media e renda dispoñible media).

 • Documentación
 • Publicacións
 • Calendario de difusión
  • Ano 2020

   XaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuño
   - - - - - -
   XulloAgostoSetembroOutubroNovembroDecembro
   - - -   Día 15
   (2018)
   - -
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda