Consultas sobre reutilización (iniciativa datos.gob)

  • Se ten algunha consulta, proposta ou suxestión en materia de reutilización pode contactar coa Axencia Tributaria a través do enderezo electrónica reutilizacion@correo.aeat.es. A mesma deberá utilizarse exclusivamente para cuestións relativas a reutilización da información (iniciativa datos.gob), non para outro tipo de solicitudes de información ou suxestións.

    Ademais, se ten algunha dúbida sobre cuestións informáticas poderá recibir asistencia por algún dos medios que figuran na seguinte ligazón:

  • En todo caso lle lembramos que o espazo de datos abertos da Administración Xeral do Estado (http://datos.gob.es/datos/) dispón do catálogo xeral de recursos da Administración Xeral do Estado e dun caixa de suxestións, propostas e consultas.