Axuda Procedemento GF08 - Solicitude de aplicación do réxime opcional para contribuíntes non residentes