Modelo CIM. Tarxeta de inscrición rexistro territorial (CIM).