Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador (art. 88 do Regulamento do IRPF).

 • De acordo co Art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, se informa que os datos persoais que vai a facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro. Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte ligazón: Información ao interesado sobre protección de datos

 • Normativa referente ao modelo
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 3 de decembro de 2015,

   do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se modifica a de 3 de xaneiro de 2011, por que se aproba o modelo 145, de comunicación de datos do perceptor de rendas do traballo a seu pagador ou da variación dos datos previamente comunicados.

    (BOE, 17-diciembre-2015)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 18 de decembro de 2014,
   do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se modifica a de 3 de xaneiro de 2011, por que se aproba o modelo 145, de comunicación de datos do perceptor de rendas do traballo a seu pagador ou da variación dos datos previamente comunicados.
    (BOE, 31-diciembre-2014)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 17 de decembro de 2013,
   do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se modifica a de 3 de xaneiro de 2011, por que se aproba o modelo 145, de comunicación de datos do perceptor de rendas do traballo a seu pagador ou da variación dos datos previamente comunicados.
    (BOE, 03-enero-2014)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 23 de xaneiro de 2012,
   do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se modifica a de 3 de xaneiro de 2011, por que se aproba o modelo 145, de comunicación de datos do perceptor de rendas do traballo a seu pagador ou da variación dos datos previamente comunicados.
    (BOE, 30-enero-2012)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 3 de xaneiro de 2011,
   do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se aproba o modelo 145, de comunicación de datos do perceptor de rendas do traballo a seu pagador ou da variación dos datos previamente comunicados.
    (BOE, 05-enero-2011)