Modelo 100. Documento de ingreso ou devolución da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas.