Caixa de correo Permanente de suxestións do Plan de Prevención da Fraude Fiscal

  • Suxestións sobre a actualización do Plan de Prevención da Fraude 2008

    A apertura da actualización do Plan de Prevención da Fraude Fiscal á sociedade materialízase na posta a disposición desta caixa de correo de suxestións que serán analizadas permanentemente pola Axencia Tributaria.

    Mensaxe.