Responsabilidade patrimonial IVMDH

  • As solicitudes de indemnización por responsabilidade patrimonial do Estado lexislador, en relación co Imposto sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos, que en seu día foron presentadas ante o Ministerio de Facenda e Función Pública, están sendo tramitadas pola Axencia Tributaria.

    Co fin de axilizar a devandita tramitación, se puxo a disposición dos solicitantes a posibilidade de gravar os datos dos subministracións que foron obxecto da solicitude de devolución co fin de dispor de forma estruturada a relación de subministracións que ocasionaron un prexuízo económico nos interesados.

    Os datos dos subministracións referidos á solicitude de indemnización por responsabilidade patrimonial poderán ser gravados na Sede electrónica da AEAT, a través do seguinte procedemento:

  • Reclamacións de responsabilidade patrimonial do IVMDHInformación contida na sede electrónica da Axencia Tributaria