Exercicios anteriores

  • Ejercicios anteriores 
    • Dende este apartado poderá acceder aos programas de axuda de Sociedades e Imposto sobre a Renda de non residentes proporcionados pola Axencia Tributaria do exercicio 2017 e anteriores.Para a descarga dos programas de axuda de Sociedades e Imposto sobre a Renda de non residentes dispón dos arquivos de instalación para sistemas operativos Windows, Mac OS X e Linux.
    • Tamén se pon á súa disposición a versión comprimida (.jar), que pode serlle de utilidade nos casos en que xurdan problemas na instalación.
  • Exercicio 2017
  • Exercicio 2016
  • Exercicio 2015
  • Exercicio 2014
  • Exercicio 2013