Exercicio 2017

 • Versión 1.00

  Versión 1.01

  Se melloran determinadas validacións recollidas para os estados contables das entidades sometidas ás normas de contabilidade de Banco de España.

  Se actualiza a totalización dos importes pendentes de adición por límite de beneficio operativo non aplicado e de correccións ao resultado.

  Versión 1.02

  Se inclúe modificación para o carácter 00073, prevista na disposición adicional centésima terceira da Lei 6/2018, de 3 de xullo, por que se permite manifestar a vontade de destinar o 0,7 por cento da cota íntegra do Imposto sobre Sociedades a subvencionar actividades de interese xeral consideradas de interese social. Poderá exercitarse por aqueles contribuíntes cuxo período impositivo finalice a partir da entrada en vigor da citada Lei.

 • Versión para Windows Descarga de documento executable  (15.939.096 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de arquivo de procesamento por lotes  (14.456.536 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de arquivo de imaxe de disco de Apple  (14.966.919 bytes)
 • Ficheiro comprimido (descomprimir e executar o ficheiro .jar) Arquivo comprimido ZIP  (13.114.785 bytes)
 • ATENCIÓN: Para a correcta execución dos programas de axuda é necesario ter previamente instalada unha máquina virtual Java.

 • A Axencia Tributaria garante que o programa de axuda PADIS 2017 descargado desde seu páxina Web non contén virus. É posible que algún antivirus o identifique como virus no momento da descarga ou instalación. Neste caso, para poder completar a instalación do programa de axuda, utilice as opcións que proporcione o propio antivirus.

  Execución utilizando o ficheiro comprimido

  1. Descargue o ficheiro comprimido ZIP e descomprímao nunha carpeta chamada AEAT dentro da súa unidade principal.

   *(por exemplo, "C:/AEAT" en sistemas operativos Windows, "Aplicacións/AEAT" en sistemas operativos MacOSX ou "/home/usuario/AEAT" en sistemas operativos Linux).

   * Se non ten a carpeta "AEAT" é necesario creala.

  2. Desde a carpeta AEAT acceda á carpeta Sociedades 200-2017 e execute o ficheiro soc200.jar