Exercicio 2016

 • Versión 1.00

  Versión 1.01

  Mellórase o funcionamento dos apartados de dedución por reversión de medidas temporais (páxina 18 do modelo)

  Versión 1.02

  Mellórase a visualización de diversos apartados do modelo

  Versión 1.03

  Permítese a cumprimentación voluntaria da páxina 9 para entidades con estado contable abreviado.

  Mellórase o tratamento da casa 590 da páxina 16 bis do modelo. 

  Modifícanse as condicións de cumprimentación para o NIF do apartado "Grupos de sociedades, art.º 42 Código de Comercio" da páxina 21.

  Substitúe á versión anterior

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (15.810.072 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (14.329.844 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (14.839.943 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (12.987.148 bytes)
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

 • A Axencia Tributaria garante que o programa de axuda PADIS 2016 descargado dende a súa páxina Web non contén virus.Es posible que algún antivirus lo identifique como virus en el momento de la descarga o instalación.En este caso, para poder completar la instalación del programa de ayuda, utilice las opciones que proporcione el propio antivirus.

  Ejecución empleando el fichero comprimido

  1. Descargue o ficheiro comprimido ZIP e descomprima nunha carpeta chamada AEAT dentro da súa unidade principal.

   *(por exemplo, "C:/AEAT" en sistemas operativos Windows, "Aplicacións/AEAT" en sistemas operativos MacOSX ou "/home/usuario/AEAT" en sistemas operativos Linux).

   * Se non ten a carpeta "AEAT" é necesario creala.

  2. Dende a carpeta AEAT acceda á carpeta Sociedades 200-2016 e execute o ficheiro soc200.jar