Exercicio 2016

 • Versión 1.00

  Versión 1.01

  Se mellora o funcionamento dos apartados de dedución por reversión de medidas temporais (páxina 18 do modelo)

  Versión 1.02

  Se mellora a visualización de diversos apartados do modelo

  Versión 1.03

  Se permite a formalización voluntaria da páxina 9 para entidades con estado contable abreviado.

  Se mellora o tratamento da recadro 590 da páxina 16 bis do modelo.

  Se modifican as condicións de formalización para o NIF do apartado "Grupos de sociedades, art. 42 Código de Comercio" da páxina 21.

  Substitúe á versión anterior

 • Versión para Windows Descarga de documento executable  (15.810.072 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de arquivo de procesamento por lotes  (14.329.844 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de arquivo de imaxe de disco de Apple  (14.839.943 bytes)
 • Ficheiro comprimido (descomprimir e executar o ficheiro .jar) Arquivo comprimido ZIP  (12.987.148 bytes)
 • ATENCIÓN: Para a correcta execución dos programas de axuda é necesario ter previamente instalada unha máquina virtual Java.

 • A Axencia Tributaria garante que o programa de axuda PADIS 2016 descargado desde seu páxina Web non contén virus. É posible que algún antivirus o identifique como virus no momento da descarga ou instalación. Neste caso, para poder completar a instalación do programa de axuda, utilice as opcións que proporcione o propio antivirus.

  Execución utilizando o ficheiro comprimido

  1. Descargue o ficheiro comprimido ZIP e descomprímao nunha carpeta chamada AEAT dentro da súa unidade principal.

   *(por exemplo, "C:/AEAT" en sistemas operativos Windows, "Aplicacións/AEAT" en sistemas operativos MacOSX ou "/home/usuario/AEAT" en sistemas operativos Linux).

   * Se non ten a carpeta "AEAT" é necesario creala.

  2. Desde a carpeta AEAT acceda á carpeta Sociedades 200-2016 e execute o ficheiro soc200.jar