Exercicio 2015

 • Modelo 200. Imposto sobre sociedades

  Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

 • Versión 1.00

  Versión 1.10

  Se mellora o tratamento dos caracteres 00009 e 00010.

  Se mellora a importación de ficheiros XML con información contable.

  Versión 1.11

  Se mellora o tratamento dos caracteres 00009 e 00010.

  Versión 1.20

  Se mellora o tratamento dos activos fixos do 2015 do Réxime de Canarias, e a compensación de bases impoñibles negativas.

  Versión 1.21

  Se habilita para todo tipo de entidade, a información de detalle que se cobre na páxina 24 do modelo.

 • Versión para Windows Descarga de documento executable  (15.577.624 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de arquivo de procesamento por lotes  (14.771.447 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de arquivo de imaxe de disco de Apple  (15.261.831 bytes)
 • Ficheiro comprimido (descomprimir e executar o ficheiro .jar) Arquivo comprimido ZIP  (13.484.800 bytes)
 • ATENCIÓN: Para a correcta execución dos programas de axuda é necesario ter previamente instalada unha máquina virtual Java.

 • A Axencia Tributaria garante que o programa de axuda PADIS 2015 descargado desde seu páxina Web non contén virus. É posible que algún antivirus o identifique como virus no momento da descarga ou instalación. Neste caso, para poder completar a instalación do programa de axuda, utilice as opcións que proporcione o propio antivirus.

  Execución utilizando o ficheiro comprimido

  1. Descargue o ficheiro comprimido ZIP e descomprímao nunha carpeta chamada AEAT dentro da súa unidade principal.

   *(por exemplo, "C:/AEAT" en sistemas operativos Windows, "Aplicacións/AEAT" en sistemas operativos MacOSX ou "/home/usuario/AEAT" en sistemas operativos Linux).

   * Se non ten a carpeta "AEAT" é necesario creala.

  2. Desde a carpeta AEAT acceda á carpeta Sociedades 200-2015 e execute o ficheiro soc200.jar