Ejercicio 2015

 • Modelo 200.Impuesto sobre Sociedades

  Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).

 • Versión 1.00

  Versión 1.10

  Mellórase o tratamento dos carácteres 00009 e 00010.

  Mellórase a importación de ficheiros XML con información contable.

  Versión 1.11

  Mellórase o tratamento dos carácteres 00009 e 00010.

  Versión 1.20

  Mellórase o tratamento dos activos fixos do 2015 do Réxime de Canarias, e a compensación de bases impoñibles negativas.

  Versión 1.21

  Habilítase para todo tipo de entidade, a información de detalle que se cumpre na páxina 24 do modelo.

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (15.577.624 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (14.771.447 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (15.261.831 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (13.484.800 bytes)
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

 • A Axencia Tributaria garante que o programa de axuda PADIS 2015 descargado dende a súa páxina Web non contén virus.Es posible que algún antivirus lo identifique como virus en el momento de la descarga o instalación.En este caso, para poder completar la instalación del programa de ayuda, utilice las opciones que proporcione el propio antivirus.

  Ejecución empleando el fichero comprimido

  1. Descargue o ficheiro comprimido ZIP e descomprima nunha carpeta chamada AEAT dentro da súa unidade principal.

   *(por exemplo, "C:/AEAT" en sistemas operativos Windows, "Aplicacións/AEAT" en sistemas operativos MacOSX ou "/home/usuario/AEAT" en sistemas operativos Linux).

   * Se non ten a carpeta "AEAT" é necesario creala.

  2. Dende a carpeta AEAT acceda á carpeta Sociedades 200-2015 e execute o ficheiro soc200.jar