Renda 2014

 • Programa de ayuda
  • Versión 1.10

   Inclúe linguas cooficiais

   Versión 1.20

   Mellórase o proceso de traslado de datos fiscais de determinados conceptos.

   Versión 1.25

   Mellórase a incorporación de datos fiscais de Urbana para os casos de usufruto e a incorporación do importe positivo dos rendementos de capital mobiliario derivados de débeda subordinada ou de participacións preferentes para os casos de declaracións conxuntas.

   Versión 1.26.

   Mellórase a presentación de declaracións con DNI electrónico.

   Versión 1.27.

   Modificación de literais relativos ás declaracións complementarias para situacións derivadas da devolución de cláusulas chan, que non poidan regularizarse na declaración de 2016.

  • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (37.534.232 bytes)
  • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (36.093.952 bytes)
  • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (36.642.816 bytes)
  • Ficheiro comprimido (descomprima e siga as instrucións da axuda) Archivo comprimido ZIP  (34.703.068 bytes)
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

  • A Axencia Tributaria certifica que o programa da renda 2014 non ten virus.

  • Vídeos Renta 2014.Programa PAI