Carteira de valores 2010

  • Descarga do programa de axuda
  • ATENCIÓN: Para a correcta execución dos Programas de Axuda Carteira de Valores 2010 é necesario ter previamente instalada unha Máquina Virtual Xava.
  • Para a correcta execución do programa é necesario que teña instalado no seu equipo a versión 1.6.3 de Xava:

    1. Descargue el fichero comprimido ZIP en una nueva carpeta dentro de X:\AEAT\
    2. Entre na carpeta creada, descomprima o arquivo descargado e execute o ficheiro CarteraValores2010.jar