Exercicio 2010

  • Programa de Ayuda
  • Guía para Usuarios de Windows 98

    Para a correcta execución do programa é necesario que teña instalado no seu equipo a versión 1.6.3 de Xava.

    • Descargue el fichero para otros Sistemas Operativos (Windows 98 / Millenium).
    • Entre na carpeta de IVA2010 e execute o ficheiro iva2010.jar
  • ATENCIÓN:Para a correcta execución dos Programas de Axuda Multiplataform é necesario ter previamente instalada unha Maquina Virtual Java compatible coa versión 1.6 de JRE de Sun e o Programa de Axuda de IVE, ambos os dous dispoñibles nesta páxina.