Convertedor de libros rexistro (IVE-IXIC)

  • Modelo 340. Declaración informativa de operacións incluídas nos libros rexistro.

  • Convertedor de libros rexistro (IVE-IXIC) Arquivo descargable  (7.997 kB)  

    Convertedor de libros rexistro (IVE-IXIC) nun ficheiro que cumpre as especificacións de formato do modelo de declaración 340. O ficheiro que xera o convertedor pode ser lido polo formulario de formalización do Modelo 340 de declaración informativa de operacións incluídas nos libros de rexistro.

  • Manual de axuda técnica (convertedor de libros de IVE) Documento PDF  (900 kB)