Exercicio 2017

  • Unha vez realizada a descarga e instalación da Máquina Virtual Xava e da última versión da Plataforma Informativas, agregue o Modelo, de entre os permitidos, desde a propia Plataforma Informativas.

    Pode consultar como facero nos manuais de axuda técnica.

    Modelos que se poden presentar:

  • Modelo 349 Arquivo descargable  (324.804 bytes)