Declaracións informativas

  • Coa finalidade de facilitar a confección, modificación e presentación das declaracións, en 2017 desaparecen as plataformas de informativas e os programas de axuda, polo que xa non será necesaria seu descarga e instalación no PC do usuario. En seu lugar, todas estas operacións se poderán realizar cos formularios correspondentes de cada modelo, accesibles desde calquera navegador.

    O formulario de formalización do modelo se encontra dentro do trámite Presentación, en Sede Electrónica da Axencia Tributaria.

  • Declaracións informativasInformación contida na sede electrónica da Axencia Tributaria

Plataformas informativas

Modelos de declaracións informativas que se poden presentar co programa de axuda para cada exercicio

Manuais