Xestión de solicitudes de información (multiplataforma)

 • Programa de ayuda
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

  • Documentación
  • Novidades
   • Novidades versión 3.7.0

    1. Subministracións engadidas 
     1. 301 - Pensións públicas exentas (2017)
     2. 201 - Nivel de renda xeral (2017)
     3. 202 - Nivel de renda para bolsas (2017)
     4. 203 - Nivel de renda para prestacións sociais (2017)
     5. 204 - Nivel de renda agricultores (2017)
     6. 205 - Nivel de renda básica emancipación (2017)
    2. Subministracións só visualizables
     1. Todos os correspondentes a exercicios anteriores ao 2013

    Novedades versión 3.6.0

    1. Subministracións engadidas 
     1. 391 - Pensións públicas exentas (2016)
     2. 691 - Nivel de renda xeral (2016)
     3. 694 - Nivel de renda para bolsas (2016)
     4. 695 - Nivel de renda básica emancipación (2016)
     5. 696 - Nivel de renda agricultores (2016)
     6. 697 - Nivel de renda para prestacións sociais (2016)
    2. Subministracións só visualizables
     1. Todos os correspondentes a exercicios anteriores ao 2012

    Novidades versión 3.5.1

    1. Xeral
     1. Corríxese un erro no gardado de peticións para ámbitos Linux.

    Novedades versión 3.5.0

    1. Xeral
     1. Realizáronse correccións menores nalgúns textos da interface de usuario e de certos certificados.
    2. Subministracións engadidas
     1. 381.Pensións públicas exentas (2015)
     2. 681.Nivel de renda xeral (2015)
     3. 684.Nivel de renda para bolsas (2015)
     4. 685.Nivel de renda básica emancipación (2015)
     5. 686.Nivel de renda agricultores (2015)
     6. 687 - Nivel de renda para prestacións sociais (2015)
    3. Subministracións só visualizables
     1. Todos os correspondentes a exercicios anteriores ao 2011

    Novedades versión 3.4.1

    1. Xeral
     1. Solucionouse un erro ao abrir subministracións do modelo 113 - Certificado do Imposto de Actividades Económicas

    Novedades versión 3.4.0

    1. Xeral
     1. Incluíuse na subministración con código 676 (Nivel de renda agricultores 2014) a casa 154 de sumatorio do total de ingresos de actividades agrícolas, gandeiras e forestais en estimación obxectiva

    Novedades versión 3.3.0

    1. Xeral
     1. A subministración con código 111, do tipo Certificado do Imposto de Actividades Económicas, substituíuse polo 113 con idéntica información.
    2. Subministracións engadidas
     1. 113.Certificado do Imposto de Actividades Económicas.
    3. Subministracións só visualizables
     1. 111.Certificado do Imposto de Actividades Económicas.

    Novedades versión 3.2.0

    1. Xeral
     1. Para facilitar a identificación de subministracións obtidas mediante arquivos de petición xerados por programas distintos a este ou por versións anteriores á 3.0.0, agregouse unha ventá de diálogo que mostra os posibles coincidentes e permite seleccionar o adecuado.
     2. Realizáronse correccións menores nalgúns textos
    2. Subministracións engadidas
     1. 371.Pensións públicas exentas (2014)
     2. 671.Nivel de renda xeral (2014)
     3. 674. Nivel de renda para bolsas (2014)
     4. 675.Nivel de renda básica emancipación (2014)
     5. 676.Nivel de renda agricultores (2014)
     6. 677.Nivel de renda para prestacións sociais (2014)
    3. Subministracións só visualizables
     1. Todos os correspondentes a exercicios anteriores ao 2010

    Novedades versión 3.1.0

    1. Xeral
     1. Se ha restablecido la funcionalidad omitida para la importación de archivos de contribuyentes en formato CSV.
     2. Se ha solventado un error al abrir suministros del modelo 310 con registros de contribuyentes no identificados o sin datos.
     3. Se han realizado correcciones menores en algunos textos de la interfaz de usuario.

    Novidades versión 3.0.1

    1. Xeral
     1. Corrixiuse un comportamento non desexado na impresión/exportación a PDF de determinados certificados con moitos importes, que se detectaba pola presenza de tamaños de letra maiores do habitual e contidos truncados.
     2. Se ha mejorado la eficiencia en la impresión/exportación a PDF de suministros con muchos certificados, disminuyendo la posibilidad de agotar la memoria disponible.
     3. Se ha corregido un error que impedía la ejecución del programa en sistemas operativos con idioma predeterminado distinto al español.

    Novedades versión 3.0.2

    1. Xeral
     1. Optimizouse a distribución de páxinas nalgúns certificados para os efectos de minimizar o consumo de papel.
     2. Corrixiuse    a

    Novidades versión 3.0.1

    1. Xeral
     1. Corrixiuse un comportamento non desexado na impresión/exportación a PDF de determinados certificados con moitos importes, que se detectaba pola presenza de tamaños de letra maiores do habitual e contidos truncados.
     2. Se ha mejorado la eficiencia en la impresión/exportación a PDF de suministros con muchos certificados, disminuyendo la posibilidad de agotar la memoria disponible.
     3. Se ha corregido un error que impedía la ejecución del programa en sistemas operativos con idioma predeterminado distinto al español.

    Novedades versión 3.0.0

    1. Xeral
     1. Redeseñouse completamente a interface de usuario para unha maior simplicidade de
     2. Engadiuse a posibilidade de exportar a PDF todos os
    2. Subministracións eliminadas
     1. 401.Censo de Contribuíntes Municipios FEMP.
    3. Subministracións só visualizables
     1. 120.Identificación de persoas físicas, xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.
     2. Todos los correspondientes a ejercicios anteriores al 2009.
    4. Subministracións engadidas
     1. 361.Pensións públicas exentas (2013).
     2. 661.Nivel de renda xeral (2013).
     3. 664.Nivel de renda para bolsas (2013).
     4. 665.Nivel de renda básica emancipación (2013).
     5. 666.Nivel de renda agricultores (2013).
     6. 667.Nivel de renda para prestacións sociais (2013).