Máis de 4.480.000 contribuíntes recibiron xa a devolución por importe de 3.031 millóns de euros, un 14% máis

Campaña de Renda 2018

 • No ecuador da campaña, máis de 7.037.000 contribuíntes presentaron seu declaración, 574.000 máis que o ano pasado
 • As presentacións con ‘app’ suman 216.000, superando xa en 17.000 as realizadas en toda a campaña pasada
 • Ata agora se concertaron 431.000 citas para o plan ‘Lle Chamamos’ de confección telefónica de declaracións, un 72% máis que o pasado ano a igualdade de datas
 • A asistencia en oficinas para a confección da declaración comeza hoxe e se manterá ata o 1 de xullo, último día de campaña

14 de maio de 2019.- A Axencia Tributaria devolveu xa 3.031 millóns de euros tras mes e medio de campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2018 (IRPF 2018), un 14% máis que o ano pasado nas mesmas datas, a un total de 4.481.000 contribuíntes. Desta forma, hoxe en día, cando a Axencia Tributaria inicia a atención en oficinas para os contribuíntes que requiren asistencia presencial, o número de declarantes de IRPF que xa recibiron a devolución é un 10,6% superior ao da pasada campaña a igualdade de datas.

Esta axilización nos pagamentos se produciu grazas a unha paralela aceleración das presentacións. Nun contexto de anticipación de servizos de asistencia, melloras en ‘RENDA WEB’ como a carteira de valores, e un novo impulso dado ás dous vías de presentación non presencial alternativas á web da Axencia (a aplicación móbil e o plan ‘Lle Chamamos’ de confección telefónica de declaracións), no ecuador da campaña 7.037.000 contribuíntes xa presentaron seu declaración, 574.000 máis (un 8,9% máis) que o ano pasado nas mesmas datas. Esta aceleración das presentacións alcanza tanto ás declaracións con resultado a devolver (5.772.000, +8,7%), como a aquelas con resultado a ingresar (1.058.000, +9%).

Na presente campaña está previsto que se presenten 20.350.000 declaracións, 361.000 máis que o ano anterior. Dese total, se prevé que 14.314.000 dean dereito a devolución por un importe estimado de 10.468 millóns de euros, un 4,5% máis de importe, mentres que preto de 5.161.000 sairán con resultado a ingresar, por importe de 10.160 millóns. O prazo de presentación finaliza o 1 de xullo, para declaracións tanto a ingresar como a devolver, aínda que o prazo nas declaracións a ingresar con domiciliación bancaria concluirá o 26 de xuño.

Impulso ás vías non presenciais alternativas

Unha parte relevante do incremento rexistrado ata agora nas presentacións se debe á utilización crecente tanto da app ‘’como do plan ‘Lle Chamamos’. No referente á aplicación móbil, por esta vía se presentaron máis de 216.000 declaracións ata hoxe, o que supón que a metade de campaña se está superando xa en 17.000 a cifra das declaracións presentadas por esta vía en toda a campaña pasada. Dese total, máis de 168.000 son presentacións ‘nun só clic’ e o resto se corresponden con casos de contribuíntes aos que a aplicación derivou á web da AEAT para realizar algunha modificación e volveron á app ‘’para concluír a presentación.

Pola súa parte, tamén aumentan as declaracións que foron confeccionadas telefonicamente pola Axencia Tributaria a contribuíntes que concertaron cita previa para o plan ‘Lle Chamamos’. Ata agora se presentaron por vía telefónica máis de 111.000 declaracións (un 50% máis que o ano pasado a igualdade de datas) e se concertaron 431.000 citas para que a Axencia chame ao contribuínte.

Ao absorber o antigo sistema de chamadas entrantes, o plan ‘Lle Chamamos’ permite unha mellor planificación do servizo telefónico e, polo tanto, unha maior axilidade para unha ferramenta de asistencia deseñada como a gran alternativa telemática á asistencia presencial, de maneira que os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías, e que conten con perfil de asistencia telefónica, poidan presentar antes e, se é o caso, obter antes tamén seu devolución.

Comeza a atención en oficinas

A presentación de declaracións por vías non presenciais, ben a través da web da AEAT, ben coa app ‘’ou co plan ‘Lle Chamamos’, acelera a devolución e evita ao contribuínte os desprazamentos ás plataformas de asistencia presencial.

Xunto a estes tres canles, desde hoxe a Axencia pon a disposición do contribuínte seus oficinas, lembrando que, do mesmo xeito que en anos anteriores, a oferta de cita previa para a asistencia presencial se vai abrindo progresivamente, de xeito que se recomenda aos contribuíntes unha utilización tamén paulatina do servizo.

Ao mesmo tempo, e ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto de contribuíntes, a axencia lembra aos cidadáns que poden modificar o día e hora asignados para seu cita, ou comunicar, se é o caso, que decidiron non facer uso desa cita. En anos pasados, máis do 25 %das citas concertadas con máis dunha semana de antelación o contribuínte finalmente non se presentaba.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite se reduce se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 12.643 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, en seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.

 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

  Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar a proposta de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar á proposta de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais

 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2018)

 • Arrendamentos de inmobles

 • Transmisións

 • Achegas a plans de pensións

 • Cotas sindicais

 • Percepcións por subvencións

 • Deducións familiares e por maternidade

 • Dedución por investimento en vivenda habitual

 • Deducións autonómicas

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado a devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 26 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 1 de xullo, último día da Campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, no día 5 de novembro).

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 1 de xullo (26 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

  VÍAS DE PRESENTACIÓN

  Casos en que se pode utilizar esta vía

  Portal de Renda 2018

  www.agenciatributaria.es

  TODOS

  APP (móbiles e tablets PC) *

  A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

  Plan ‘Lle Chamamos’ (previa cita)*

  Por banca electrónica e telefónica

  A ingresar

  (sen domiciliar)

  En caixeiros automáticos de certas entidades

  (*) Limitado por perfís: Fundamentalmente, rendementos do traballo, capital mobiliario, imputacións de rendas inmobiliarias e vendas de fondos de investimento suxeitas a retención.

 • Vías presenciais, ata o 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 1 de xullo):

  VÍAS DE PRESENTACIÓN

  Casos en que se pode utilizar esta vía

  Nas oficinas da AEAT, CCAA e entes locais

  A devolver e ingresar

  (domiciliando o pagamento)

  Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

  A ingresar

  (sen domiciliar)

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet: www.agenciatributaria.es

  (ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono Cita Previa ‘Lle Chamamos’:

  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

  901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas)

 • Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 e 91 554 87 70

  (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)

IRPF 2018 (Datos a 14 de maio)

IRPF 2017

IRPF 2018

% 2018/2017

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

8.380.643

9.317.972

11,18%

Declaracións presentadas

6.462.504

7.037.097

8,89%

Declaracións a ingresar

970.426

1.058.613

9,09%

Importe (millóns de €)

860,680

991,705

15,22%

Declaracións con solicitude de devolución

5.308.570

5.772.049

8,73%

Importe (millóns de €)

3.869,441

4.338,046

12,11%

Devolucións Pagas

4.050.851

4.481.519

10,63%

Importe (millóns de €)

2.653,250

3.031,716

14,26%

Nota: A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total declaracións presentadas

IRPF 2017

Total declaracións presentadas

IRPF 2018

% Variación

Presentadas 2018/2017

ALMERÍA

113.942

129.457

13,62%

CÁDIZ

151.839

167.418

10,26%

CÓRDOBA

104.304

116.261

11,46%

GRANADA

117.746

132.145

12,23%

HUELVA

89.878

98.778

9,90%

XAÉN

85.205

91.563

7,46%

MÁLAGA

203.664

232.194

14,01%

SEVILLA

294.418

319.667

8,58%

XEREZ

43.993

51.000

15,93%

CEUTA

10.553

11.883

12,60%

MELILLA

10.615

12.120

14,18%

ANDALUCÍA

1.226.157

1.362.486

11,12%

HUESCA

27.459

29.580

7,72%

TERUEL

15.307

16.504

7,82%

ZARAGOZA

162.609

177.698

9,28%

ARAGÓN

205.375

223.782

8,96%

OVIEDO

115.914

124.668

7,55%

XIXÓN

57.685

63.097

9,38%

ASTURIAS

173.599

187.765

8,16%

ILLAS BALEARES

126.367

140.290

11,02%

ILLAS BALEARES

126.367

140.290

11,02%

AS PALMAS

162.781

184.778

13,51%

STA. CRUZ DE TENERIFE

134.162

149.849

11,69%

CANARIAS

296.943

334.627

12,69%

CANTABRIA

87.336

93.213

6,73%

CANTABRIA

87.336

93.213

6,73%

ALBACETE

53.979

56.195

4,11%

CIDADE REAL

71.906

75.424

4,89%

CUENCA

24.624

24.374

1,02%-

GUADALAXARA

44.725

47.098

5,31%

TOLEDO

101.104

108.702

7,52%

CASTELA-A MANCHA

296.338

311.793

5,22%

ÁVILA  

22.471

23.343

3,88%

BURGOS

62.050

64.639

4,17%

LEÓN

74.496

78.586

5,49%

PALENCIA

25.990

28.321

8,97%

SALAMANCA

51.903

54.763

5,51%

SEGOVIA

22.491

24.504

8,95%

SORIA

13.520

14.222

5,19%

VALLADOLID

96.246

103.507

7,54%

ZAMORA

23.046

23.835

3,42%

CASTELA E LEÓN

392.213

415.720

5,99%

BARCELONA

824.922

894.941

8,49%

XIRONA

88.619

96.368

8,74%

LLEIDA

52.188

57.828

10,81%

TARRAGONA

110.046

119.778

8,84%

CATALUÑA

1.075.775

1.168.915

8,66%

BADAXOZ

79.024

90.129

14,05%

CÁCERES

52.216

57.090

9,33%

ESTREMADURA

131.240

147.219

12,18%

A CORUÑA

150.142

163.511

8,90%

LUGO

37.174

39.767

6,98%

OURENSE

37.319

40.501

8,53%

PONTEVEDRA

68.284

75.750

10,93%

VIGO

54.028

58.575

8,42%

GALICIA

346.947

378.104

8,98%

MADRID

1.188.498

1.287.889

8,36%

MADRID

1.188.498

1.287.889

8,36%

MURCIA

161.915

177.153

9,41%

CARTAXENA

57.063

61.598

7,95%

MURCIA

218.978

238.751

9,03%

NAVARRA

560

687

22,68%

NAVARRA

560

687

22,68%

ÁRABA

281

306

8,90%

GUIPÚSCOA

311

343

10,29%

BISCAIA

538

675

25,46%

PAÍS VASCO

1.130

1.324

17,17%

A RIOXA

47.673

49.681

4,21%

A RIOXA

47.673

49.681

4,21%

ALACANTE

211.605

230.556

8,96%

CASTELLÓN

79.633

83.706

5,11%

VALENCIA

356.137

380.589

6,87%

C. VALENCIANA

647.375

694.851

7,33%

TOTAL NACIONAL

6.462.504

7.037.097

8,89%

Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2018

Pagas (nº)

IRPF 2017

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2018

Importe pago

IRPF 2018

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

111.728

89.740

80,32%

60,617

44,194

72,91%

CÁDIZ

141.396

112.496

79,56%

113,016

83,001

73,44%

CÓRDOBA

95.605

72.387

75,71%

61,883

43,625

70,50%

GRANADA

106.851

79.577

74,47%

75,745

51,579

68,10%

HUELVA

86.071

69.354

80,58%

49,170

36,086

73,39%

XAÉN

76.547

57.181

74,70%

45,504

32,058

70,45%

MÁLAGA

189.882

145.715

76,74%

139,736

97,553

69,81%

SEVILLA

267.893

210.156

78,45%

197,939

141,071

71,27%

XEREZ

43.631

35.958

82,41%

31,622

23,965

75,79%

CEUTA

10.325

7.878

76,30%

7,957

5,408

67,96%

MELILLA

10.549

7.768

73,64%

8,248

5,482

66,46%

ANDALUCÍA

1.140.478

888.210

77,88%

791,436

564,021

71,27%

HUESCA

23.442

17.929

76,48%

15,389

10,706

69,57%

TERUEL

12.854

9.785

76,12%

7,959

5,540

69,62%

ZARAGOZA

138.130

107.257

77,65%

99,474

70,655

71,03%

ARAGÓN

174.426

134.971

77,38%

122,822

86,901

70,75%

OVIEDO

102.231

83.090

81,28%

84,952

63,729

75,02%

XIXÓN

50.369

40.308

80,03%

40,234

29,321

72,88%

ASTURIAS

152.600

123.398

80,86%

125,186

93,051

74,33%

ILLAS BALEARES

105.598

77.246

73,15%

80,091

52,751

65,86%

ILLAS BALEARES

105.598

77.246

73,15%

80,091

52,751

65,86%

AS PALMAS

160.194

124.037

77,43%

114,182

79,040

69,22%

TENERIFE

128.765

101.284

78,66%

90,232

63,598

70,48%

CANARIAS

288.959

225.321

77,98%

204,414

142,637

69,78%

CANTABRIA

77.867

59.067

75,86%

60,937

41,590

68,25%

CANTABRIA

77.867

59.067

75,86%

60,937

41,590

68,25%

ALBACETE

46.867

35.774

76,33%

33,748

23,083

68,40%

CIDADE REAL

63.455

49.463

77,95%

44,557

31,869

71,52%

CUENCA

20.333

15.363

75,56%

13,700

9,198

67,14%

GUADALAXARA

39.256

30.964

78,88%

31,351

22,540

71,90%

TOLEDO

91.927

71.838

78,15%

66,748

47,823

71,65%

C.-A MANCHA

261.838

203.402

77,68%

190,103

134,513

70,76%

ÁVILA  

19.610

15.373

78,39%

12,934

9,150

70,74%

BURGOS

52.748

40.473

76,73%

42,069

29,077

69,12%

LEÓN

65.531

51.836

79,10%

47,228

34,182

72,38%

PALENCIA

23.466

18.672

79,57%

16,334

11,903

72,87%

SALAMANCA

45.286

36.032

79,57%

31,380

22,553

71,87%

SEGOVIA

20.666

16.099

77,90%

14,188

10,106

71,23%

SORIA

11.791

9.187

77,92%

7,755

5,445

70,21%

VALLADOLID

87.272

71.331

81,73%

67,058

49,889

74,40%

ZAMORA

20.022

15.624

78,03%

12,804

9,199

71,84%

C. Y LEÓN

346.392

274.627

79,28%

251,752

181,503

72,10%

BARCELONA

665.672

502.586

75,50%

568,994

386,459

67,92%

XIRONA

73.241

52.491

71,67%

56,879

36,810

64,72%

LLEIDA

45.387

33.745

74,35%

30,762

20,791

67,59%

TARRAGONA

92.557

68.596

74,11%

74,238

49,154

66,21%

CATALUÑA

876.857

657.418

74,97%

730,873

493,215

67,48%

BADAXOZ

74.140

57.528

77,59%

41,030

29,815

72,67%

CÁCERES

45.777

35.881

78,38%

25,323

18,449

72,85%

ESTREMADURA

119.917

93.409

77,89%

66,353

48,264

72,74%

A CORUÑA

133.029

105.060

78,98%

94,747

67,548

71,29%

LUGO

32.288

24.907

77,14%

20,147

13,748

68,24%

OURENSE

31.471

24.525

77,93%

18,841

13,130

69,69%

PONTEVEDRA

62.392

48.492

77,72%

42,983

30,049

69,91%

VIGO

48.102

38.277

79,57%

35,884

25,558

71,22%

GALICIA

307.282

241.261

78,51%

212,602

150,034

70,57%

MADRID

1.103.791

879.242

79,66%

942,066

660,447

70,11%

MADRID

1.103.791

879.242

79,66%

942,070

660,447

70,11%

MURCIA

149.425

112.632

75,38%

103,223

68,785

66,64%

CARTAXENA

51.844

39.624

76,43%

37,307

25,909

69,45%

MURCIA

201.269

152.256

75,65%

140,530

94,694

67,38%

NAVARRA

567

299

52,73%

0,297

0,113

38,07%

NAVARRA

567

299

52,73%

0,297

0,113

38,07%

ÁRABA

255

156

61,18%

0,147

0,063

43,01%

GUIPÚSCOA

279

179

64,16%

0,137

0,065

47,44%

BISCAIA

542

342

63,10%

0,276

0,126

45,62%

PAÍS VASCO

1.076

677

62,92%

0,561

0,254

45,38%

A RIOXA

40.960

29.912

73,03%

29,043

18,831

64,84%

A RIOXA

40.960

29.912

73,03%

29,043

18,831

64,84%

ALACANTE

189.792

147.917

77,94%

121,641

86,078

70,76%

CASTELLÓN

68.675

51.869

75,53%

46,173

31,145

67,45%

VALENCIA

313.705

241.017

76,83%

221,162

151,673

68,58%

C.VALENCIANA

572.172

440.803

77,04%

388,977

268,896

69,13%

TOTAL NACIONAL

5.772.049

4.481.519

77,64%

4.338,046

3.031,716

69,89%

Devolucións pagas número e importe 2017/2018 (importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2017

Pagas (nº)

IRPF 2018

% Var.2018 / 2017

Importe Pago

IRPF 2017

Importe pago

IRPF 2018

% Var.2018 / 2017

ALMERÍA

78.441

89.740

14,40%

36,310

44,194

21,71%

CÁDIZ

103.863

112.496

8,31%

77,237

83,001

7,46%

CÓRDOBA

64.382

72.387

12,43%

37,433

43,625

16,54%

GRANADA

70.471

79.577

12,92%

44,663

51,579

15,49%

HUELVA

61.684

69.354

12,43%

31,459

36,086

14,71%

XAÉN

52.308

57.181

9,32%

28,379

32,058

12,96%

MÁLAGA

126.231

145.715

15,44%

82,434

97,553

18,34%

SEVILLA

187.573

210.156

12,04%

123,797

141,071

13,95%

XEREZ

30.996

35.958

16,01%

20,420

23,965

17,36%

CEUTA

6.899

7.878

14,19%

4,696

5,408

15,16%

MELILLA

6.643

7.768

16,94%

4,452

5,482

23,12%

ANDALUCÍA

789.491

888.210

12,50%

491,280

564,021

14,81%

HUESCA

16.306

17.929

9,95%

9,214

10,706

16,19%

TERUEL

8.831

9.785

10,80%

4,817

5,540

15,01%

ZARAGOZA

97.382

107.257

10,14%

62,346

70,655

13,33%

ARAGÓN

122.519

134.971

10,16%

76,377

86,901

13,78%

OVIEDO

75.104

83.090

10,63%

56,488

63,729

12,82%

XIXÓN

36.010

40.308

11,94%

25,634

29,321

14,39%

ASTURIAS

111.114

123.398

11,06%

82,122

93,051

13,31%

ILLAS BALEARES

68.731

77.246

12,39%

44,645

52,751

18,16%

ILLAS BALEARES

68.731

77.246

12,39%

44,645

52,751

18,16%

AS PALMAS

106.630

124.037

16,32%

66,628

79,040

18,63%

TENERIFE

87.615

101.284

15,60%

53,799

63,598

18,21%

CANARIAS

194.245

225.321

16,00%

120,427

142,637

18,44%

CANTABRIA

54.395

59.067

8,59%

37,397

41,590

11,21%

CANTABRIA

54.395

59.067

8,59%

37,397

41,590

11,21%

ALBACETE

33.749

35.774

6,00%

21,013

23,083

9,85%

CIDADE REAL

46.675

49.463

5,97%

29,174

31,869

9,24%

CUENCA

14.996

15.363

2,45%

8,567

9,198

7,37%

GUADALAXARA

29.018

30.964

6,71%

20,421

22,540

10,38%

TOLEDO

65.503

71.838

9,67%

42,182

47,823

13,37%

C.-A MANCHA

189.941

203.402

7,09%

121,356

134,513

10,84%

ÁVILA  

14.435

15.373

6,50%

8,180

9,150

11,85%

BURGOS

38.030

40.473

6,42%

26,413

29,077

10,09%

LEÓN

48.618

51.836

6,62%

31,632

34,182

8,06%

PALENCIA

16.879

18.672

10,62%

10,696

11,903

11,28%

SALAMANCA

33.709

36.032

6,89%

20,708

22,553

8,91%

SEGOVIA

14.340

16.099

12,27%

8,552

10,106

18,18%

SORIA

8.670

9.187

5,96%

4,931

5,445

10,42%

VALLADOLID

64.650

71.331

10,33%

44,454

49,889

12,23%

ZAMORA

14.657

15.624

6,60%

8,311

9,199

10,69%

C. Y LEÓN

253.988

274.627

8,13%

163,876

181,503

10,76%

BARCELONA

469.298

502.586

7,09%

340,280

386,459

13,57%

XIRONA

48.597

52.491

8,01%

31,940

36,810

15,25%

LLEIDA

30.664

33.745

10,05%

17,377

20,791

19,65%

TARRAGONA

62.678

68.596

9,44%

42,229

49,154

16,40%

CATALUÑA

611.237

657.418

7,56%

431,826

493,215

14,22%

BADAXOZ

47.600

57.528

20,86%

23,997

29,815

24,24%

CÁCERES

31.368

35.881

14,39%

15,416

18,449

19,67%

ESTREMADURA

78.968

93.409

18,29%

39,413

48,264

22,46%

A CORUÑA

93.564

105.060

12,29%

57,485

67,548

17,51%

LUGO

22.838

24.907

9,06%

11,775

13,748

16,76%

OURENSE

21.755

24.525

12,73%

10,802

13,130

21,55%

PONTEVEDRA

41.706

48.492

16,27%

25,077

30,049

19,82%

VIGO

34.253

38.277

11,75%

22,112

25,558

15,59%

GALICIA

214.116

241.261

12,68%

127,251

150,034

17,90%

MADRID

791.122

879.242

11,14%

577,017

660,447

14,46%

MADRID

791.122

879.242

11,14%

577,017

660,447

14,46%

MURCIA

102.784

112.632

9,58%

60,430

68,785

13,83%

CARTAXENA

37.358

39.624

6,07%

23,803

25,909

8,85%

MURCIA

140.142

152.256

8,64%

84,233

94,694

12,42%

NAVARRA

285

299

4,91%

0,092

0,113

22,64%

NAVARRA

285

299

4,91%

0,092

0,113

22,64%

ÁRABA

140

156

11,43%

0,044

0,063

42,95%

GUIPÚSCOA

166

179

7,83%

0,065

0,065

0,81%

BISCAIA

278

342

23,02%

0,116

0,126

8,78%

PAÍS VASCO

584

677

15,92%

0,225

0,254

13,21%

A RIOXA

26.456

29.912

13,06%

16,086

18,831

17,06%

A RIOXA

26.456

29.912

13,06%

16,086

18,831

17,06%

ALACANTE

132.088

147.917

11,98%

75,854

86,078

13,48%

CASTELLÓN

48.531

51.869

6,88%

27,895

31,145

11,65%

VALENCIA

222.898

241.017

8,13%

135,875

151,673

11,63%

C.VALENCIANA

403.517

440.803

9,24%

239,625

268,896

12,22%

TOTAL NACIONAL

4.050.851

4.481.519

10,63%

2.653,250

3.031,716

14,26%