A ‘APP’ e o plan ‘Chamámoslle’, dúas novas canles que desde hoxe permiten axilizar a presentación da declaración da Renda

Arrinca a Campaña de Renda 2017

 • O período de presentación arrinca hoxe para todas as vías non presenciais e en 48 horas recibiranse as primeiras devolucións de IRPF
 • A aplicación móbil, que permite a máis de 4,8 millóns de contribuíntes presentar a súa Renda ‘nun clic ’, e a confección telefónica de declaracións mediante chamadas ao contribuínte, complementarán a vía de presentación desde a páxina da Axencia a través de ‘RENDA WEB’
 • A anticipación de servizos de asistencia ao 15 de marzo permitiu que, a data de onte, xa se realizasen 577.000 descargas da APP e que máis dun millón de contribuíntes puidesen acceder aos seus datos fiscais
 • Introdúcense melloras en RENDA WEB e na descarga de datos para seguir avanzando na facilidade de manexo para o contribuínte
 • Na campaña deste ano está prevista a presentación de 19.945.000 declaracións, das que 13.774.000 serán a devolver, por importe de 9.468 millóns de euros

4 de abril de 2018.- A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo para confirmar, modificar e presentar a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2017 (IRPF 2017). Na Campaña de Renda que arrinca agora para todas as vías non presenciais, a Axencia dispuxo dúas novas canles, a nova aplicación móbil e o plan ‘Chamámoslle’, que canda a utilización tradicional da páxina web da AEAT (www.agenciatributaria.es), permiten axilizar a presentación da declaración. As devolucións iniciaranse en tan só 48 horas, o vindeiro 6 de abril.

Este ano, ademais, os contribuíntes contan con carácter anticipado, desde o pasado 15 de marzo, cunha serie de servizos de asistencia, como son as descargas e visualización de datos fiscais, a obtención do número de referencia e os envíos postais a determinado colectivo de contribuíntes. Desde esa data ata onte máis dun millón de contribuíntes accederon xa aos seus datos fiscais e máis de 1,1 millóns obtiveron o número de referencia para a xestión e presentación da súa declaración.

Desta forma, os contribuíntes tiveron a oportunidade de prepararse con máis tempo para poder, se así deséxano, presentar a súa declaración desde o primeiro día a través de ‘RENDA WEB’, a ferramenta universal que ofrece a Axencia para a xestión de todas as declaracións de Renda, con independencia da canle de confección e presentación (nova ‘APP’, teléfono, páxina web da Axencia e oficinas).

Para a presente campaña está previsto que se presenten 19.945.000 declaracións, 217.000 máis que o ano anterior. Delas, prévése que 13.774.000 dean dereito a devolución, por importe de 9.468 millóns de euros, mentres que se espera que 5.246.000 saian con resultado a ingresar, por importe de 9.621 millóns de euros.

O prazo de presentación finaliza o 2 de xullo, tanto para as declaracións a ingresar como para aquelas con resultado a devolver. Non obstante, nas declaracións que hai que ingresar, se se opta por realizar o pagamento mediante domiciliación bancaria, o prazo de presentación abarcará ata o 27 de xuño. A atención presencial en oficinas comezará o 10 de maio.

A Renda, ‘nun clic ’

Máis de 4.850.000 contribuíntes que contan coas declaracións máis sinxelas teñen desde hoxe a posibilidade de presentar a súa Renda ‘nun só clic’ a través da nova ‘APP’ da Axencia Tributaria, que está dispoñible nos markets ‘’do google e Apple para todos os teléfonos móbiles (e tablets PC, se é o caso) que funcionen con Android e iOS.

Porén, a APP é tamén unha potente ferramenta de asistencia para o resto de declarantes, ao facilitar a obtención do número de referencia, a visualización dos datos fiscais e a recepción de mensaxes ‘push’ con información de interese como o momento da emisión da devolución. A APP pódese utilizar en ata catro dispositivos diferentes (móbiles e tablets PC) e admite ata 20 perfís de usuario, cada un co seu número de referencia, o que permite a confección e presentación de declaracións de familiares e achegados, así como o cálculo da opción máis favorable entre declaracións individuais e conxuntas.

Ata o día de onte realizáranse xa 577.000 descargas da APP e estaban rexistrados na aplicación 374.000 usuarios distintos. Estímase que, potencialmente, a nova ‘APP’ poderá ser descargada en máis de 44 millóns de teléfonos móbiles, permitindo aos contribuíntes acceder aos servizos da Axencia desde calquera situación e en calquera momento, co que se simplifica a xestión dos trámites máis frecuentes.

Tras descargar a aplicación, para acceder aos servizos personalizados, caso da presentación de declaracións, por razóns de seguridade requirirase que o terminal conte cun sistema de bloqueo de pantalla activada. A continuación, o contribuínte deberá identificarse mediante o número de referencia (co recadro 450 da declaración do ano anterior, o NIF e a súa data de validez; ou ben mediante ‘Clave PIN’ ou certificado electrónico), que quedará almacenado na aplicación para usos posteriores, e poderá aceptar a recepción de mensaxes ‘push’.

Os contribuíntes coas declaracións máis sinxelas, aquelas sobre as que a Axencia conta con información suficiente para a súa presentación directa, poderán, unha vez que verifiquen os seus datos, presentar a declaración nun só clic. Pola súa parte, tanto aos contribuíntes con rendas sinxelas que queiran modificar ou incorporar algún dato, como a aqueles que necesariamente teñan que achegar información para presentar a declaración, a APP redirixirálles automaticamente á web da Axencia.

Plan ‘Chamámoslle’

Existe outro perfil de contribuíntes, caso dos 860.000 que o pasado ano acudiron a unha oficina da Axencia, pero limitáronse a confirmar sen cambios a proposta de declaración da AEAT e, en xeral, todos aqueles menos habituados ás novas tecnoloxías e que conten con perfil de asistencia telefónica, para quen se dispuxo unha alternativa á asistencia presencial, de maneira que poidan presentar antes e, se é o caso, obter antes tamén a súa devolución, o plan denominado ‘Chamámoslle’.

Este plan, que xa tivo o pasado ano un antecedente en forma de proxecto piloto, permite, desde hoxe e ata o final da campaña, que sexa a Axencia quen chame ao contribuínte para asistirlle na confección e presentación da declaración. O contribuínte pide cita por Internet ou teléfono, á súa elección en tramos de 15 minutos entre as 9 e as 20.30 horas, e simplemente deberá ter a disposición a información necesaria para realizar a declaración no momento en que se acordase a chamada da Axencia.

Melloras en RENDA WEB

Ambos os dous canles, a APP e o plan ‘Chamámoslle’, do mesmo xeito que nas presentacións a través da páxina da Axencia, utilizan unha mesma ferramenta, que é RENDA WEB. Esta plataforma única permite acceder aos datos fiscais máis actualizados, retomar unha proposta de declaración previa e abrir novas sesións de traballo en calquera momento e desde calquera dispositivo.

Tras as melloras do pasado ano, RENDA WEB mantén as súas características para a presente campaña, aínda que achega novas facilidades para seguir mellorando a súa usabilidade e flexibilidade, tanto en materia de descarga de datos fiscais, como durante a propia navegación.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 12.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar a proposta de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar á proposta de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2017)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepcións por subvencións
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por dúas vías:

 • Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, ademais do DNI, o número de móbil e o correo electrónico, o contribuínte debe achegar os díxitos do IBAN dunha conta bancaria de que sexa titular como información de contraste.
 • Nas oficinas da Axencia, achegando o DNI, un correo electrónico e un número de teléfono móbil, previa solicitude de cita previa e sen necesidade de documentación adicional.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitaro desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou a través da icona ‘Clave PIN’. Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e un contrasinal de catro caracteres que definirá o contribuínte para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, ou ao identificarse na APP, solicitarase o NIF, o recadro 450 da Renda 2016 e a data de validez do propio NIF. Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar do recadro 450 se lles solicitará determinados díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar a súa utilización, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Tamén se poderá solicitar o número de referencia por teléfono, no 901 200 345, ou no 91 535 68 13. Ademais, nos envíos por correo de datos fiscais remitirase o recadro 450, en lugar do propio número de referencia, dada a posibilidade de obter distintos números de referencia en función das necesidades do contribuínte.

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 27 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 2 de xullo, último día da Campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, no día 5 de novembro).

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), do 4 de abril ao 2 de xullo (27 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):
VÍAS DE PRESENTACIÓN Casos en que se pode utilizar esta vía
Portal de Renda 2017
www.agenciatributaria.es
TODOS
APP (móbiles e tablets PC) *  A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)
Plan ‘Chamámoslle’ (previa cita)*
Por teléfono (operador) *
901 200 345 e 91 535 68 13 (L-V, de 9 a 21 horas)
Por banca electrónica e telefónica A devolver e ingresar (sen domiciliar)
En caixeiros automáticos de certas entidades 

(*) Limitado por perfís: Fundamentalmente, rendementos do traballo, capital mobiliaria, imputacións de rendas inmobiliarias, vendas de fondos de investimento suxeito a retención e, para o caso da atención telefónica, tamén arrendamento dun inmoble.

 • Vías presenciais, do 10 de maio ao 2 de xullo (27 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 2 de xullo):
VÍAS DE PRESENTACIÓN Casos en que se pode utilizar esta vía
Nas oficinas da AEAT, CCAA e entes locais A devolver e ingresar
(domiciliando o pagamento)
Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras  A devolver e ingresar
(sen domiciliar)

Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o imposto sobre o patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (despois de aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros. A declaración preséntase por vía electrónica a través de Internet.

Por norma estatal, o mínimo exento sitúase nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo as CCAA. Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facero exclusivamente por Internet, mediante Clave PIN, número de referencia, ou ben utilizando o DNI electrónico, ou o certificado electrónico.

O prazo para a presentación comeza hoxe e esténdese ata o 2 de xullo (ata o 27 de xuño para pagamentos con domiciliación). No suposto de declaracións a ingresar sen domiciliación cómpre realizar, previamente, o ingreso (mediante cargo en conta ou en efectivo) nunha entidade financeira e obter o número de xustificante de pagamento que achega a propia entidade (Número de Referencia Completa, NRC).

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet: www.agenciatributaria.es
  (ofrece información e xestións sen horarios).
 • Teléfono Cita Previa ‘Chamámoslle’:
  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)
  901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas)
 • Teléfono Asistencia: 901 200 345 e 91 535 68 13
  (para xestionar a declaración; de 9 a 21 horas, L-V).
 • Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 e 91 554 87 70
  (para xerais dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)