A Axencia Tributaria devolveu xa máis de 7.500 millóns de euros a 11.492.000 contribuíntes tras o peche da campaña

Campaña de Renda 2019

  • O 79,7% das devolucións e o 67,6% dos importes solicitados foron xa aboados
  • Presentáronse 20.991.000 declaracións, destacando as 1.155.000 realizadas a través do servizo personalizado de confección por teléfono (plan ‘Lle Llamamos’), que multiplicou por case seis veces a súa capacidade no contexto marcado polas circunstancias sanitarias
  • Nas tres semanas en que estivo operativa a asistencia en oficinas a Axencia confeccionou 319.000 declaracións coas necesarias medidas preventivas
  • As presentacións coa aplicación móbil da Axencia totalizaron máis de 363.000, o que sumado ao forte incremento nas declaracións presentadas a través da web da Axencia elevaron o número de declaracións por internet ata representar o 93% do total

3 de xullo de 2020.- A Axencia Tributaria devolveu 7.547 millóns de euros a 11.492.000 contribuíntes á conclusión da campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2019 (IRPF 2019).Desta forma, a día de hoxe o 79,7% das devolucións solicitadas en número e o 67,6% en importe foron xa aboadas.En número, os pagamentos crecen un 4,8% con respecto ás mesmas datas do ano pasado, mentres en importe aumentan un 6,7%, en ambos os dous casos por enriba do ritmo de crecemento das solicitudes de devolución con que se pechou a campaña (-0,2% en número e 3% en importe).

En liña co previsto, a Axencia recibiu un número de declaracións maior que o ano anterior, ata alcanzar as 20.991.000, un 1,9% máis.As declaracións con solicitude de devolución chegaron a 14.410.000, o 68,6% do total, mentres aquelas con resultado a ingresar sumaron case 5.593.000.

A primeira parte da campaña caracterizouse por unha moi importante aceleración nas presentacións.Dende o seu inicio e ata o 7 de maio, cando se puxo en marcha o plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaracións, presentaran a súa declaración un 27% máis de contribuíntes que na mesma data do ano pasado, e para entón xa estaban presentadas máis dun terzo de todas as declaracións da campaña.

O principal vector desta aceleración foi, un ano máis, a presentación de declaracións a través da páxina web da Axencia.No contexto de emerxencia sanitaria, e tendo en conta que a gran maioría de contribuíntes presentan as súas declaracións por internet (o 93% nesta campaña, fronte ao 88% do ano anterior), considerouse especialmente importante manter a data de inicio de campaña prevista (1 de abril), de maneira que os contribuíntes puidesen ir recibindo canto antes as súas devolucións.

En canto ás vías de presentación non personalizadas, ademais da web como canle telemática principal (19,1 millóns de declaracións, un 6,7% máis), os contribuíntes tamén incrementaron o uso da aplicación móbil da Axencia.Por esta vía presentáronse máis de 363.000 declaracións ata hoxe, un 25,5% máis que o ano pasado.Desa cifra total, máis de 293.600 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a aplicación derivou á web da Axencia para realizar algunha modificación e volveron á ‘app’ para concluír a presentación.

O impulso do plan ‘Lle Llamamos’

A Axencia Tributaria deseñou este ano un plan de asistencia telefónica na presentación no que envorcou a estrutura de atención personalizada para cubrir as necesidades dos contribuíntes sen necesidade de esperar a que fose posible reabrir as oficinas, e con vocación de ser en todo o resto da campaña a vía de atención personalizada principal, en previsión de que a reapertura dos centros non se ía poder efectuar nos termos dunha campaña habitual.

Por este motivo, o denominado plan ‘Lle Llamamos’ multiplicou por case seis veces a súa capacidade e, froito dese redimensionamento do servizo telefónico e da súa positiva acollida entre os contribuíntes, dende a súa posta en marcha o 7 de maio e ata o final da campaña a través deste sistema confeccionáronse 1.155.000 declaracións, fronte ás 239.000 do pasado ano, cando o servizo funcionou os tres meses de campaña. 

Asistencia en oficinas

A aceleración de presentacións no primeiro tramo da campaña e o forte impulso dado á atención personalizada por vía telefónica mediante o plan ‘Lle Llamamos’ facilitou chegar cunha importante marxe positiva de presentacións ao momento en que as circunstancias sanitarias permitiron xa iniciar a atención en oficinas.

Coa metade de tempo e a metade de espazo que nunha campaña presencial convencional para garantir as distancias de seguridade e uns fluxos de entrada e saída coas necesarias medidas sanitarias preventivas, se presentaron en oficinas case 319.000 declaracións, fronte ás preto de 2.100.000 do ano pasado.Desta forma, a atención presencial pasou a ser un complemento da atención personalizada por vía telefónica, pola que un gran número de contribuíntes optaron para evitarse desprazamentos no especial contexto en que se desenvolveu a campaña este ano.

Imposto sobre o patrimonio

En paralelo á Campaña de Renda, desenvolveuse tamén a correspondente ao Imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións), e tamén aqueles con cota a ingresar que o pasado ano contaban con bens e dereitos con valor superior a dous millóns de euros.Ao peche da campaña rexistráronse máis de 212.400 declaracións de Patrimonio e o importe a ingresar alcanza os 1.209 millóns de euros.

IRPF 2019 (Datos a 3 de xullo)

Concpto

IRPF 2018

IRPF 2019

% 2019/2018

NAVEGACIÓN RENDE WEB

(nº de contribuíntes)

18.029.245

18.630.749

3,34%

Declaraciones presentadas

20.600.160

20.991.466

1,90%

Declaracións a ingresar

5.315.873

5.592.835

5,21%

             Importe (millóns de €)

11.948,441

12.650,390

5,87%

Declaracións con solicitude de devolución

14.444.591

14.410.422

-0,24%

             Importe (millóns de €)

10.832,328

11.163,251

3,05%

Devolucións Pagadas

10.968.874

11.491.912

4,77%

             Importe (millóns de €)

7.076,179

7.547,347

6,66%

A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2018

Total, declaracións presentadas

IRPF 2019

% Variación

Presentadas 2019/2018

ALMERÍA

312.637

327.090

4,62%

CÁDIZ

370.834

385.365

3,92%

CÓRDOBA

347.327

353.752

1,85%

GRANADA

394.309

406.835

3,18%

HUELVA

230.025

240.718

4,65%

XAÉN

298.141

301.566

1,15%

MÁLAGA

671.485

700.804

4,37%

SEVILLA

783.704

815.067

4,00%

XEREZ

109.197

113.929

4,33%

CEUTA

30.838

30.451

-1,25%

MELILLA

30.731

31.220

1,59%

ANDALUCÍA

3.579.228

3.706.797

3,56%

HUESCA

114.598

115.818

1,06%

TERUEL

70.627

70.907

0,40%

ZARAGOZA

519.767

523.364

0,69%

ARAGÓN

704.992

710.089

0,72%

OVIEDO

339.119

338.900

-0,06%

XIXÓN

176.743

178.865

1,20%

ASTURIAS

515.862

517.765

0,37%

ILLAS BALEARES

533.639

545.837

2,29%

ILLAS BALEARES

533.639

545.837

2,29%

AS PALMAS

466.060

481.309

3,27%

STA.CRUZ DE TENERIFE

420.575

435.706

3,60%

CANARIAS

886.635

917.015

3,43%

CANTABRIA

285.682

287.896

0,77%

CANTABRIA

285.682

287.896

0,77%

ALBACETE

184.108

185.165

0,57%

CIDADE REAL

219.087

220.369

0,59%

CUENCA

93.814

94.002

0,20%

GUADALAXARA

125.543

130.098

3,63%

TOLEDO

310.964

319.430

2,72%

CASTELA-A MANCHA

933.516

949.064

1,67%

ÁVILA  

77.106

77.507

0,52%

BURGOS

197.830

197.747

-0,04%

LEÓN

235.290

234.515

-0,33%

PALENCIA

86.139

85.918

-0,26%

SALAMANCA

167.876

167.747

-0,08%

SEGOVIA

78.344

78.654

0,40%

SORIA

50.270

50.360

0,18%

VALLADOLID

277.846

280.318

0,89%

ZAMORA

85.291

84.732

-0,66%

CASTELA E LEÓN

1.255.992

1.257.498

0,12%

BARCELONA

2.729.486

2.773.729

1,62%

XIRONA

343.913

352.865

2,60%

LLEIDA

205.507

207.425

0,93%

TARRAGONA

367.210

376.692

2,58%

CATALUÑA

3.646.116

3.710.711

1,77%

BADAXOZ

295.586

300.275

1,59%

CÁCERES

184.535

186.238

0,92%

ESTREMADURA

480.121

486.513

1,33%

A CORUÑA

563.446

567.142

0,66%

LUGO

163.920

162.928

-0,61%

OURENSE

148.266

147.047

-0,82%

PONTEVEDRA

260.296

262.964

1,02%

VIGO

184.218

185.729

0,82%

GALICIA

1.320.146

1.325.810

0,43%

MADRID

3.374.557

3.423.546

1,45%

MADRID

3.374.557

3.423.546

1,45%

MURCIA

490.546

503.393

2,62%

CARTAXENA

139.722

144.979

3,76%

MURCIA

630.268

648.372

2,87%

NAVARRA

2.145

1.646

-23,26%

NAVARRA

2.145

1.646

-23,26%

ÁLAVA

1.082

573

-47,04%

GUIPÚSCOA

1.338

789

-41,03%

BISCAIA

2.424

1.581

-34,78%

PAÍS VASCO

4.844

2.943

-39,24%

A RIOXA

168.151

169.618

0,87%

A RIOXA

168.151

169.618

0,87%

ALACANTE

775.466

796.296

2,69%

CASTELLÓN

286.725

291.878

1,80%

VALENCIA

1.216.075

1.242.172

2,15%

C. VALENCIANA

2.278.266

2.330.346

2,29%

TOTAL NACIONAL

20.600.160

20.991.466

1,90%

Devolucións solicitadas e pagadas(importes en millóns de euros)        

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2019

Pagadas (nº)

IRPF 2019

% Pag./sol.

Importe solicitado

IRPF 2019

Importe pagado

IRPF 2019

% Pag./Sol.

ALMERÍA

241.832

200.316

82,83%

149,147

106,805

71,61%

CÁDIZ

277.208

226.874

81,84%

217,978

159,820

73,32%

CÓRDOBA

252.525

209.623

83,01%

163,058

116,521

71,46%

GRANADA

281.863

226.711

80,43%

200,001

139,731

69,87%

HUELVA

182.032

153.745

84,46%

111,704

82,922

74,23%

XAÉN

225.158

189.265

84,06%

138,413

100,449

72,57%

MÁLAGA

480.255

379.236

78,97%

359,611

242,842

67,53%

SEVILLA

581.303

471.039

81,03%

431,970

299,935

69,43%

XEREZ

84.719

70.885

83,67%

62,090

45,951

74,01%

CEUTA

23.178

18.421

79,48%

17,399

12,408

71,31%

MELILLA

24.003

18.152

75,62%

18,337

12,187

66,46%

ANDALUCÍA

2.654.076

2.164.267

81,55%

1.869,708

1.319,569

70,58%

HUESCA

75.258

58.783

78,11%

52,974

34,818

65,73%

TERUEL

47.405

38.590

81,40%

29,947

20,733

69,23%

ZARAGOZA

338.659

271.712

80,23%

249,601

173,308

69,43%

ARAGÓN

461.322

369.085

80,01%

332,522

228,859

68,83%

OVIEDO

238.061

195.196

81,99%

200,368

147,676

73,70%

XIXÓN

121.058

98.249

81,16%

96,003

68,794

71,66%

ASTURIAS

359.119

293.445

81,71%

296,370

216,470

73,04%

ILLAS BALEARES

321.684

239.985

74,60%

250,720

158,926

63,39%

ILLAS BALEARES

321.684

239.985

74,60%

250,720

158,926

63,39%

AS PALMAS

367.771

289.538

78,73%

271,265

180,337

66,48%

TENERIFE

327.930

260.498

79,44%

235,916

158,887

67,35%

CANARIAS

695.701

550.036

79,06%

507,181

339,224

66,88%

CANTABRIA

204.891

161.408

78,78%

162,607

110,692

68,07%

CANTABRIA

204.891

161.408

78,78%

162,607

110,692

68,07%

ALBACETE

132.664

107.734

81,21%

93,570

65,356

69,85%

CIDADE REAL

161.016

133.077

82,65%

111,801

80,706

72,19%

CUENCA

68.707

55.911

81,38%

46,595

32,457

69,66%

GUADALAXARA

92.475

74.485

80,55%

72,469

51,247

70,72%

TOLEDO

232.493

186.649

80,28%

163,529

113,820

69,60%

C.-A MANCHA

687.355

557.856

81,16%

487,963

343,587

70,41%

ÁVILA  

56.466

45.761

81,04%

39,050

27,297

69,90%

BURGOS

140.143

112.493

80,27%

112,896

78,314

69,37%

LEÓN

167.160

135.541

81,08%

123,432

88,037

71,32%

PALENCIA

61.118

50.298

82,30%

44,380

31,856

71,78%

SALAMANCA

117.471

96.106

81,81%

83,582

59,031

70,63%

SEGOVIA

56.072

45.114

80,46%

40,271

27,832

69,11%

SORIA

36.444

29.369

80,59%

25,643

17,561

68,48%

VALLADOLID

203.897

167.762

82,28%

158,843

115,109

72,47%

ZAMORA

61.911

51.020

82,41%

39,868

28,474

71,42%

C. E LEÓN

900.682

733.464

81,43%

667,966

473,512

70,89%

BARCELONA

1.658.303

1.271.893

76,70%

1.453,739

968,757

66,64%

XIRONA

212.452

161.237

75,89%

168,972

111,032

65,71%

LLEIDA

131.699

102.492

77,82%

96,474

64,103

66,45%

TARRAGONA

240.856

186.000

77,22%

192,296

127,546

66,33%

CATALUÑA

2.243.310

1.721.622

76,74%

1.911,480

1.271,438

66,52%

BADAXOZ

209.923

173.808

82,80%

121,928

86,454

70,91%

CÁCERES

126.280

105.752

83,74%

72,415

52,795

72,91%

ESTREMADURA

336.203

279.560

83,15%

194,343

139,249

71,65%

A CORUÑA

377.632

299.729

79,37%

275,003

187,634

68,23%

LUGO

111.904

90.680

81,03%

74,733

51,388

68,76%

OURENSE

93.452

75.638

80,94%

57,970

39,863

68,77%

PONTEVEDRA

181.309

145.367

80,18%

128,892

88,748

68,85%

VIGO

126.506

101.092

79,91%

96,966

67,014

69,11%

GALICIA

890.803

712.506

79,98%

633,564

434,648

68,60%

MADRID

2.467.023

1.962.100

79,53%

2.291,526

1.455,124

63,50%

MADRID

2.467.023

1.962.100

79,53%

2.291,526

1.455,124

63,50%

MURCIA

362.343

292.090

80,61%

270,049

187,095

69,28%

CARTAXENA

103.693

84.087

81,09%

77,772

55,414

71,25%

MURCIA

466.036

376.177

80,72%

347,821

242,509

69,72%

NAVARRA

1.059

768

72,52%

0,639

0,366

57,29%

NAVARRA

1.059

768

72,52%

0,639

0,366

57,29%

ÁLAVA

399

297

74,44%

0,180

0,121

67,12%

GUIPÚSCOA

523

379

72,47%

0,310

0,185

59,52%

BISCAIA

1.062

772

72,69%

0,660

0,358

54,20%

PAÍS VASCO

1.984

1.448

72,98%

1,150

0,663

57,66%

A RIOXA

120.560

95.446

79,17%

87,967

58,380

66,37%

A RIOXA

120.560

95.446

79,17%

87,967

58,380

66,37%

ALACANTE

538.498

428.010

79,48%

354,111

237,252

67,00%

CASTELLÓN

203.997

163.451

80,12%

141,878

96,312

67,88%

VALENCIA

856.119

681.278

79,58%

623,735

420,568

67,43%

C. VALENCIANA

1.598.614

1.272.739

79,62%

1.119,724

754,133

67,35%

TOTAL NACIONAL

14.410.422

11.491.912

79,75%

11.163,251

7.547,347

67,61%

Devolucións pagadas número e importe 2018/2019

(importes en millóns de euros) 

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagadas (nº) IRPF 2018

Pagadas (nº)

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

Importe Pagado

IRPF 2018

Importe pagado

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

ALMERÍA

182.786

200.316

9,59%

94,798

106,805

12,67%

CÁDIZ

211.912

226.874

7,06%

147,869

159,820

8,08%

CÓRDOBA

187.158

209.623

12,00%

104,311

116,521

11,71%

GRANADA

201.562

226.711

12,48%

120,336

139,731

16,12%

HUELVA

135.962

153.745

13,08%

71,490

82,922

15,99%

XAÉN

167.796

189.265

12,79%

83,635

100,449

20,10%

MÁLAGA

346.293

379.236

9,51%

220,695

242,842

10,04%

SEVILLA

428.641

471.039

9,89%

273,589

299,935

9,63%

XEREZ

66.228

70.885

7,03%

42,275

45,951

8,69%

CEUTA

18.215

18.421

1,13%

12,121

12,408

2,37%

MELILLA

17.314

18.152

4,84%

11,480

12,187

6,16%

ANDALUCÍA

1.963.867

2.164.267

10,20%

1.182,599

1.319,569

11,58%

HUESCA

56.911

58.783

3,29%

33,458

34,818

4,07%

TERUEL

37.412

38.590

3,15%

19,486

20,733

6,40%

ZARAGOZA

266.844

271.712

1,82%

167,963

173,308

3,18%

ARAGÓN

361.167

369.085

2,19%

220,907

228,859

3,60%

OVIEDO

194.408

195.196

0,41%

137,567

147,676

7,35%

XIXÓN

97.011

98.249

1,28%

65,643

68,794

4,80%

ASTURIAS

291.419

293.445

0,70%

203,210

216,470

6,53%

ILLAS BALEARES

228.845

239.985

4,87%

150,317

158,926

5,73%

ILLAS BALEARES

228.845

239.985

4,87%

150,317

158,926

5,73%

AS PALMAS

266.586

289.538

8,61%

167,310

180,337

7,79%

TENERIFE

242.742

260.498

7,31%

148,557

158,887

6,95%

CANARIAS

509.328

550.036

7,99%

315,867

339,224

7,39%

CANTABRIA

155.057

161.408

4,10%

103,753

110,692

6,69%

CANTABRIA

155.057

161.408

4,10%

103,753

110,692

6,69%

ALBACETE

105.187

107.734

2,42%

61,631

65,356

6,04%

CIDADE REAL

127.764

133.077

4,16%

74,883

80,706

7,78%

CUENCA

53.729

55.911

4,06%

29,325

32,457

10,68%

GUADALAXARA

71.275

74.485

4,50%

48,486

51,247

5,69%

TOLEDO

181.939

186.649

2,59%

111,336

113,820

2,23%

C.-A MANCHA

539.894

557.856

3,33%

325,660

343,587

5,50%

ÁVILA  

45.382

45.761

0,84%

26,000

27,297

4,99%

BURGOS

109.380

112.493

2,85%

74,549

78,314

5,05%

LEÓN

134.494

135.541

0,78%

83,923

88,037

4,90%

PALENCIA

49.565

50.298

1,48%

30,509

31,856

4,41%

SALAMANCA

94.163

96.106

2,06%

55,958

59,031

5,49%

SEGOVIA

44.488

45.114

1,41%

26,888

27,832

3,51%

SORIA

29.285

29.369

0,29%

16,951

17,561

3,60%

VALLADOLID

163.571

167.762

2,56%

110,145

115,109

4,51%

ZAMORA

50.425

51.020

1,18%

27,433

28,474

3,80%

C. E LEÓN

720.753

733.464

1,76%

452,356

473,512

4,68%

BARCELONA

1.229.472

1.271.893

3,45%

907,566

968,757

6,74%

XIRONA

151.622

161.237

6,34%

102,890

111,032

7,91%

LLEIDA

98.284

102.492

4,28%

59,877

64,103

7,06%

TARRAGONA

174.400

186.000

6,65%

117,826

127,546

8,25%

CATALUÑA

1.653.778

1.721.622

4,10%

1.188,159

1.271,438

7,01%

BADAXOZ

162.174

173.808

7,17%

79,520

86,454

8,72%

CÁCERES

102.146

105.752

3,53%

48,742

52,795

8,31%

ESTREMADURA

264.320

279.560

5,77%

128,262

139,249

8,57%

A CORUÑA

297.394

299.729

0,79%

181,474

187,634

3,39%

LUGO

90.579

90.680

0,11%

48,282

51,388

6,43%

OURENSE

76.838

75.638

-1,56%

38,119

39,863

4,58%

PONTEVEDRA

142.849

145.367

1,76%

84,155

88,748

5,46%

VIGO

101.343

101.092

-0,25%

66,248

67,014

1,16%

GALICIA

709.003

712.506

0,49%

418,277

434,648

3,91%

MADRID

1.919.843

1.962.100

2,20%

1.406,049

1.455,124

3,49%

MADRID

1.919.843

1.962.100

2,20%

1.406,049

1.455,124

3,49%

MURCIA

268.373

292.090

8,84%

162,091

187,095

15,43%

CARTAXENA

77.322

84.087

8,75%

49,480

55,414

11,99%

MURCIA

345.695

376.177

8,82%

211,571

242,509

14,62%

NAVARRA

741

768

3,64%

0,325

0,366

12,71%

NAVARRA

741

768

3,64%

0,325

0,366

12,71%

ÁLAVA

436

297

31,88%

0,184

0,121

-34,33%

GUIPÚSCOA

539

379

29,68%

0,212

0,185

-13,01%

BISCAIA

920

772

16,09%

0,366

0,358

-2,28%

PAÍS VASCO

1.895

1.448

23,59%

0,763

0,663

-13,02%

A RIOXA

87.376

95.446

9,24%

52,678

58,380

10,82%

A RIOXA

87.376

95.446

9,24%

52,678

58,380

10,82%

ALACANTE

410.983

428.010

4,14%

231,379

237,252

2,54%

CASTELLÓN

155.343

163.451

5,22%

90,681

96,312

6,21%

VALENCIA

649.567

681.278

4,88%

393,366

420,568

6,92%

C.VALENCIANA

1.215.893

1.272.739

4,68%

715,426

754,133

5,41%

TOTAL NACIONAL

10.968.874

11.491.912

4,77%

7.076,179

7.547,347

6,66%

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda