A Axencia Tributaria devolveu 7.487 millóns de euros a máis de 11,3 millóns de contribuíntes tras o peche da campaña

Campaña de Renda 2018

  • Máis do 78 %das devolucións e o 69% dos importes solicitados foron xa abonados aos contribuíntes 
  • Se rexistraron 20.600.000 declaracións, cun forte repunte das declaracións a ingresar motivado por un crecemento especialmente intenso das ganancias patrimoniais 
  • As presentacións coa aplicación móbil da Axencia sumaron case 290.000, un 45% máis que o ano pasado, mentres que as presentacións con asistencia telefónica totalizaron case 240.000, un 33% máis

4 de xullo de 2019.- A Axencia Tributaria devolveu xa 7.487 millóns de euros a 11.356.000 contribuíntes tras concluír a campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2018 (IRPF 2018), de xeito que, nestes momentos, o 78,6% das devolucións solicitadas e o 69,1% dos importes foron xa abonados. O importe devolto medra un 6,2% e o número de devolucións un 0,5%.

A Axencia recibiu 20.600.000 declaracións do Imposto sobre a Renda, 863.000más que na campaña anterior a igualdade de datas. As declaracións con solicitude de devolución sumaron case 14.450.000, o 70% do total. Destaca o forte incremento rexistrado nas declaracións a ingresar, que aumentan un 5,5% en número e máis dun 18 %en importe. Esta evolución se debe, principalmente, ao forte aumento rexistrado nas ganancias patrimoniais, e tamén ao feito de que en anos anteriores declaracións presentadas en prazo se seguían contabilizando nos días e semanas seguintes á finalización da campaña – especialmente no caso de predeclaracións con resultado a ingresar –, mentres que este ano á data de peche xa están todas rexistradas.

Impulso de vías telemáticas alternativas

A campaña xa concluída contou, como principal característica, coa consolidación das dous vías de presentación non presencial alternativas á web da Axencia (a aplicación móbil e o plan ‘Lle Chamamos’ de confección telefónica de declaracións), ás que se deu un novo impulso nesta campaña, ao tempo que se mantivo o tradicional servizo de atención presencial en oficinas, presentandose en plataformas de Renda algo máis de 2,1 millóns de declaracións, cifra moi similar á do pasado ano.

No referente á aplicación móbil, por esta vía se presentaron máis de 289.800 declaracións, un 45,5% máis que na campaña pasada. Dese total, máis de 221.000 son presentacións ‘nun só clic’ e o resto se corresponden con casos de contribuíntes aos que a aplicación derivou á web da AEAT para realizar algunha modificación e volveron á app ‘’para concluír a presentación.

Pola súa parte, tamén aumentan as declaracións que foron confeccionadas telefonicamente pola Axencia Tributaria a contribuíntes que concertaron cita previa para o plan ‘Lle Chamamos’. Se presentaron por vía telefónica máis de 239.600 declaracións (un 33,3% máis que o ano pasado).

Ao absorber o antigo sistema de chamadas entrantes, o plan ‘Lle Chamamos’ permite unha mellor planificación do servizo telefónico e, polo tanto, unha maior axilidade para unha ferramenta de asistencia deseñada como a gran alternativa telemática á asistencia presencial, de maneira que os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías, e que conten con perfil de asistencia telefónica, poidan presentar antes e, se é o caso, obter antes tamén seu devolución.

O novo impulso dado a estas vías alternativas de presentación telemática, canda as melloras incorporadas en RENDA WEB, son elementos que contribuíron a unha nova aceleración de presentacións no primeiro tramo da campaña. Do mesmo xeito, destaca o feito de que, novamente este ano, os contribuíntes puideron prepararse con antelación ao contar dous semanas antes do inicio da campaña con elementos básicos de asistencia, como a descarga de datos fiscais e a obtención do número de referencia.

Así, para o momento en que arrincou a asistencia en oficinas, o 14 de maio, xa presentaran seu declaración 574.000 contribuíntes máis que o ano pasado nas mesmas datas. E, dese incremento, case 236.000 son contribuíntes que o ano pasado esperaran a recibir asistencia nas oficinas e, porén, nesta campaña aproveitaron as distintas vías de axuda non presencial para acelerar o proceso e, se é o caso, a devolución, evitandose desprazamentos ás plataformas de asistencia presencial.

Carteira de valores

A campaña xa concluída contou tamén coa incorporación da carteira de valores en RENDA WEB. Esta ferramenta, á que accederon case 270.000 contribuíntes, permite ver directamente a composición da carteira a 1 de xaneiro do ano de devindicación do imposto (para esta campaña, 2018) e as operacións do exercicio, e tamén envorcar todas as rendas xeradas pola venda de accións cotizadas, facilitando a declaración das plusvalías e minusvalías.

Pola súa parte, os datos que si tivo que seguir incorporando o contribuínte, concretamente os prezos históricos de adquisición de seus accións, permitirán en próximos anos que esa información quede xa gravada e o cálculo das plusvalías e minusvalías sexa a futuro practicamente automático.

Imposto sobre o patrimonio

De forma paralela á Campaña de Renda, se desenvolveu a do imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as deducións e bonificacións correspondentes), e tamén aqueles con cota a ingresar que o pasado ano contaban con bens e dereitos con valor superior a 2 millóns de euros. Se rexistraron máis de 205.000 declaracións de Patrimonio e o importe a ingresar alcanza os 1.115 millóns de euros.

IRPF 2018 (Datos - 4 de xullo)

IRPF 2017

IRPF 2018

% 2018/2017

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

15.791.029

18.033.133

14,20%

Declaracións presentadas

19.741.081

20.604.531

4,37%

Declaracións a ingresar

5.042.143

5.317.302

5,46%

Importe (millóns de €)

10.112,887

11.950,032

18,17%

Declaracións con solicitude de devolución

13.919.080

14.447.171

3,79%

Importe (millóns de €)

9.995,679

10.833,642

8,38%

Devolucións Pagas

11.294.781

11.356.298

0,54%

Importe (millóns de €)

7.046,184

7.487,005

6,26%

Nota:

A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total declaracións presentadas

IRPF 2017

Total declaracións presentadas

IRPF 2018

% Variación

Presentadas 2018/2017

ALMERÍA

295.658

312.701

5,76%

CÁDIZ

352.572

370.907

5,20%

CÓRDOBA

335.312

347.381

3,60%

GRANADA

378.942

394.390

4,08%

HUELVA

219.024

230.073

5,04%

XAÉN

289.614

298.182

2,96%

MÁLAGA

633.024

671.621

6,10%

SEVILLA

743.900

783.845

5,37%

XEREZ

103.859

109.218

5,16%

CEUTA

29.375

30.847

5,01%

MELILLA

28.837

30.734

6,58%

ANDALUCÍA

3.410.117

3.579.899

4,98%

HUESCA

111.169

114.623

3,11%

TERUEL

68.944

70.635

2,45%

ZARAGOZA

502.897

519.867

3,37%

ARAGÓN

683.010

705.125

3,24%

OVIEDO

330.759

339.180

2,55%

XIXÓN

172.187

176.761

2,66%

ASTURIAS

502.946

515.941

2,58%

ILLAS BALEARES

505.631

533.799

5,57%

ILLAS BALEARES

505.631

533.799

5,57%

AS PALMAS

438.924

466.165

6,21%

STA. CRUZ DE TENERIFE

396.819

420.697

6,02%

CANARIAS

835.743

886.862

6,12%

CANTABRIA

275.705

285.731

3,64%

CANTABRIA

275.705

285.731

3,64%

ALBACETE

178.107

184.143

3,39%

CIDADE REAL

212.277

219.132

3,23%

CUENCA

91.484

93.830

2,56%

GUADALAXARA

120.837

125.566

3,91%

TOLEDO

298.924

311.038

4,05%

CASTELA-A MANCHA

901.629

933.709

3,56%

ÁVILA  

75.283

77.121

2,44%

BURGOS

193.285

197.860

2,37%

LEÓN

229.590

235.330

2,50%

PALENCIA

83.942

86.157

2,64%

SALAMANCA

163.521

167.903

2,68%

SEGOVIA

75.936

78.356

3,19%

SORIA

49.155

50.278

2,28%

VALLADOLID

268.918

277.886

3,33%

ZAMORA

83.787

85.299

1,80%

CASTELA E LEÓN

1.223.417

1.256.190

2,68%

BARCELONA

2.619.548

2.730.255

4,23%

XIRONA

330.466

343.992

4,09%

LLEIDA

199.126

205.568

3,24%

TARRAGONA

352.471

367.326

4,21%

CATALUÑA

3.501.611

3.647.141

4,16%

BADAXOZ

282.218

295.631

4,75%

CÁCERES

177.139

184.559

4,19%

ESTREMADURA

459.357

480.190

4,54%

A CORUÑA

543.319

563.574

3,73%

LUGO

159.600

163.945

2,72%

OURENSE

143.884

148.286

3,06%

PONTEVEDRA

249.876

260.344

4,19%

VIGO

176.662

184.260

4,30%

GALICIA

1.273.341

1.320.409

3,70%

MADRID

3.218.764

3.375.229

4,86%

MADRID

3.218.764

3.375.229

4,86%

MURCIA

467.040

490.644

5,05%

CARTAXENA

133.623

139.742

4,58%

MURCIA

600.663

630.386

4,95%

NAVARRA

1.904

2.147

12,76%

NAVARRA

1.904

2.147

12,76%

ÁRABA

1.041

1.082

3,94%

GUIPÚSCOA

1.217

1.340

10,11%

BISCAIA

2.216

2.424

9,39%

PAÍS VASCO

4.474

4.846

8,31%

A RIOXA

162.317

168.172

3,61%

A RIOXA

162.317

168.172

3,61%

ALACANTE

736.988

775.666

5,25%

CASTELLÓN

275.568

286.772

4,07%

VALENCIA

1.167.896

1.216.317

4,15%

C. VALENCIANA

2.180.452

2.278.755

4,51%

TOTAL NACIONAL

19.741.081

20.604.531

4,37%

Devolucións solicitadas e pagas(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2018

Pagas (nº)

IRPF 2018

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2018

Importe pago

IRPF 2018

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

231.251

188.093

81,34%

136,461

99,362

72,81%

CÁDIZ

271.570

217.247

80,00%

209,334

153,427

73,29%

CÓRDOBA

248.499

193.033

77,68%

153,891

109,160

70,93%

GRANADA

275.979

209.323

75,85%

187,199

127,291

68,00%

HUELVA

175.592

139.702

79,56%

103,985

74,562

71,70%

XAÉN

220.824

172.127

77,95%

122,673

86,861

70,81%

MÁLAGA

467.637

357.607

76,47%

341,830

231,687

67,78%

SEVILLA

565.520

440.124

77,83%

414,462

285,862

68,97%

XEREZ

82.160

67.634

82,32%

58,294

43,772

75,09%

CEUTA

24.475

18.672

76,29%

18,428

12,667

68,74%

MELILLA

24.115

17.897

74,22%

18,437

11,966

64,91%

ANDALUCÍA

2.587.622

2.021.459

78,12%

1.764,993

1.236,619

70,06%

HUESCA

76.208

59.310

77,83%

51,882

35,249

67,94%

TERUEL

48.195

38.719

80,34%

29,260

20,586

70,36%

ZARAGOZA

346.164

274.893

79,41%

249,494

176,118

70,59%

ARAGÓN

470.567

372.922

79,25%

330,636

231,953

70,15%

OVIEDO

245.756

199.899

81,34%

195,867

143,908

73,47%

XIXÓN

123.564

99.925

80,87%

94,433

68,703

72,75%

ASTURIAS

369.320

299.824

81,18%

290,300

212,611

73,24%

ILLAS BALEARES

324.035

239.237

73,83%

247,652

160,626

64,86%

ILLAS BALEARES

324.035

239.237

73,83%

247,652

160,626

64,86%

AS PALMAS

353.808

276.497

78,15%

259,469

176,574

68,05%

TENERIFE

315.591

251.499

79,69%

224,246

156,642

69,85%

CANARIAS

669.399

527.996

78,88%

483,715

333,216

68,89%

CANTABRIA

209.065

160.219

76,64%

162,943

109,059

66,93%

CANTABRIA

209.065

160.219

76,64%

162,943

109,059

66,93%

ALBACETE

135.625

109.183

80,50%

90,682

65,182

71,88%

CIDADE REAL

163.047

131.985

80,95%

107,076

78,317

73,14%

CUENCA

69.746

56.022

80,32%

44,194

30,973

70,08%

GUADALAXARA

91.612

73.512

80,24%

69,950

50,875

72,73%

TOLEDO

232.742

187.517

80,57%

159,837

116,344

72,79%

C.-A MANCHA

692.772

558.219

80,58%

471,739

341,691

72,43%

ÁVILA  

57.444

46.955

81,74%

37,800

27,537

72,85%

BURGOS

142.349

112.807

79,25%

112,679

78,936

70,05%

LEÓN

171.924

138.812

80,74%

121,494

88,178

72,58%

PALENCIA

62.141

51.113

82,25%

43,270

32,072

74,12%

SALAMANCA

120.291

97.550

81,10%

82,368

59,249

71,93%

SEGOVIA

57.286

45.968

80,24%

40,008

28,353

70,87%

SORIA

36.962

29.933

80,98%

25,093

17,791

70,90%

VALLADOLID

206.200

168.198

81,57%

158,958

115,991

72,97%

ZAMORA

63.452

51.885

81,77%

39,290

28,697

73,04%

C. Y LEÓN

918.049

743.221

80,96%

660,960

476,803

72,14%

BARCELONA

1.682.970

1.280.103

76,06%

1.437,539

969,248

67,42%

XIRONA

213.174

158.199

74,21%

166,263

109,588

65,91%

LLEIDA

133.806

102.428

76,55%

94,274

63,974

67,86%

TARRAGONA

240.113

180.719

75,26%

186,224

124,346

66,77%

CATALUÑA

2.270.063

1.721.449

75,83%

1.884,300

1.267,156

67,25%

BADAXOZ

211.311

167.289

79,17%

116,375

82,875

71,21%

CÁCERES

129.043

104.764

81,19%

69,807

50,581

72,46%

ESTREMADURA

340.354

272.053

79,93%

186,182

133,455

71,68%

A CORUÑA

388.952

310.640

79,87%

273,334

193,657

70,85%

LUGO

116.751

94.856

81,25%

72,974

51,642

70,77%

OURENSE

97.956

79.649

81,31%

56,735

40,309

71,05%

PONTEVEDRA

185.069

148.100

80,02%

125,387

88,744

70,78%

VIGO

129.558

104.982

81,03%

97,197

70,225

72,25%

GALICIA

918.286

738.227

80,39%

625,627

444,576

71,06%

MADRID

2.488.395

1.988.870

79,93%

2.209,857

1.503,016

68,01%

MADRID

2.488.395

1.988.870

79,93%

2.209,857

1.503,016

68,01%

MURCIA

357.663

277.465

77,58%

252,830

171,446

67,81%

CARTAXENA

101.535

79.272

78,07%

73,672

51,635

70,09%

MURCIA

459.198

356.737

77,69%

326,502

223,081

68,32%

NAVARRA

1.493

769

51,51%

0,838

0,339

40,49%

NAVARRA

1.493

769

51,51%

0,838

0,339

40,49%

ÁRABA

745

451

60,54%

0,410

0,187

45,69%

GUIPÚSCOA

936

573

61,22%

0,515

0,238

46,15%

BISCAIA

1.646

985

59,84%

1,000

0,405

40,54%

PAÍS VASCO

3.327

2009

60,38%

1,926

0,831

43,14%

A RIOXA

120.743

90.126

74,64%

85,165

55,074

64,67%

A RIOXA

120.743

90.126

74,64%

85,165

55,074

64,67%

ALACANTE

540.084

428.324

79,31%

349,723

244,994

70,05%

CASTELLÓN

204.315

160.405

78,51%

138,179

95,526

69,13%

VALENCIA

860.084

674.232

78,39%

612,407

416,377

67,99%

C. VALENCIANA

1.604.483

1.262.961

78,71%

1.100,309

756,897

68,79%

TOTAL NACIONAL

14.447.171

11.356.298

78,61%

10.833,642

7.487,003

69,11%

 Devolucións pagas número e importe 2017/2018

(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2017

Pagas (nº)

IRPF 2018

% Var.2018 / 2017

Importe Pago

IRPF 2017

Importe pago

IRPF 2018

% Var.2018 / 2017

ALMERÍA

183.793

188.093

2,34%

91,081

99,362

9,09%

CÁDIZ

215.314

217.247

0,90%

146,447

153,427

4,77%

CÓRDOBA

201.453

193.033

-4,18%

102,752

109,160

6,24%

GRANADA

216.761

209.323

-3,43%

121,303

127,291

4,94%

HUELVA

140.071

139.702

-0,26%

70,654

74,562

5,53%

XAÉN

183.385

172.127

-6,14%

87,522

86,861

0,76%-

MÁLAGA

355.099

357.607

0,71%

216,465

231,687

7,03%

SEVILLA

436.153

440.124

0,91%

266,984

285,862

7,07%

XEREZ

66.110

67.634

2,31%

40,348

43,772

8,49%

CEUTA

18.362

18.672

1,69%

11,462

12,667

10,51%

MELILLA

17.062

17.897

4,89%

10,693

11,966

11,90%

ANDALUCÍA

2.033.563

2.021.459

-0,60%

1.165,712

1.236,619

6,08%

HUESCA

60.625

59.310

2,17%-

34,009

35,249

3,65%

TERUEL

40.003

38.719

-3,21%

20,515

20,586

0,35%

ZARAGOZA

277.934

274.893

1,09%-

169,841

176,118

3,70%

ARAGÓN

378.562

372.922

1,49%-

224,365

231,953

3,38%

OVIEDO

199.300

199.899

0,30%

138,130

143,908

4,18%

XIXÓN

99.500

99.925

0,43%

65,406

68,703

5,04%

ASTURIAS

298.800

299.824

0,34%

203,535

212,611

4,46%

ILLAS BALEARES

236.023

239.237

1,36%

148,475

160,626

8,18%

ILLAS BALEARES

236.023

239.237

1,36%

148,475

160,626

8,18%

AS PALMAS

260.381

276.497

6,19%

159,372

176,574

10,79%

TENERIFE

238.412

251.499

5,49%

141,233

156,642

10,91%

CANARIAS

498.793

527.996

5,85%

300,605

333,216

10,85%

CANTABRIA

161.128

160.219

0,56%-

105,618

109,059

3,26%

CANTABRIA

161.128

160.219

0,56%-

105,618

109,059

3,26%

ALBACETE

108.852

109.183

0,30%

60,536

65,182

7,67%

CIDADE REAL

133.772

131.985

1,34%-

75,515

78,317

3,71%

CUENCA

56.763

56.022

-1,31%

29,165

30,973

6,20%

GUADALAXARA

72.665

73.512

1,17%

47,758

50,875

6,53%

TOLEDO

184.104

187.517

1,85%

106,768

116,344

8,97%

C.-A MANCHA

556.156

558.219

0,37%

319,742

341,691

6,86%

ÁVILA  

47.307

46.955

-0,74%

25,917

27,537

6,25%

BURGOS

114.936

112.807

-1,85%

77,846

78,936

1,40%

LEÓN

139.051

138.812

-0,17%

86,002

88,178

2,53%

PALENCIA

51.775

51.113

-1,28%

31,852

32,072

0,69%

SALAMANCA

98.387

97.550

-0,85%

58,717

59,249

0,91%

SEGOVIA

46.200

45.968

-0,50%

26,837

28,353

5,65%

SORIA

30.160

29.933

0,75%-

17,373

17,791

2,41%

VALLADOLID

167.893

168.198

0,18%

112,785

115,991

2,84%

ZAMORA

52.329

51.885

-0,85%

27,798

28,697

3,23%

C. Y LEÓN

748.038

743.221

0,64%-

465,125

476,803

2,51%

BARCELONA

1.303.764

1.280.103

1,81%-

924,951

969,248

4,79%

XIRONA

161.601

158.199

2,11%-

103,322

109,588

6,07%

LLEIDA

103.956

102.428

-1,47%

59,787

63,974

7,00%

TARRAGONA

183.771

180.719

1,66%-

115,884

124,346

7,30%

CATALUÑA

1.753.092

1.721.449

-1,80%

1.203,943

1.267,156

5,25%

BADAXOZ

163.325

167.289

2,43%

73,487

82,875

12,77%

CÁCERES

102.306

104.764

2,40%

46,128

50,581

9,65%

ESTREMADURA

265.631

272.053

2,42%

119,615

133,455

11,57%

A CORUÑA

309.770

310.640

0,28%

179,415

193,657

7,94%

LUGO

94.811

94.856

0,05%

46,923

51,642

10,06%

OURENSE

79.255

79.649

0,50%

36,407

40,309

10,72%

PONTEVEDRA

145.020

148.100

2,12%

80,435

88,744

10,33%

VIGO

103.621

104.982

1,31%

65,546

70,225

7,14%

GALICIA

732.477

738.227

0,79%

408,725

444,576

8,77%

MADRID

1.915.885

1.988.870

3,81%

1.407,150

1.503,016

6,81%

MADRID

1.915.885

1.988.870

3,81%

1.407,150

1.503,016

6,81%

MURCIA

278.192

277.465

-0,26%

160,565

171,446

6,78%

CARTAXENA

80.869

79.272

1,97%-

49,875

51,635

3,53%

MURCIA

359.061

356.737

-0,65%

210,440

223,081

6,01%

NAVARRA

950

769

-19,05%

0,394

0,339

-13,98%

NAVARRA

950

769

-19,05%

0,394

0,339

-13,98%

ÁRABA

522

451

-13,60%

0,203

0,187

-7,89%

GUIPÚSCOA

652

573

-12,12%

0,258

0,238

-7,70%

BISCAIA

1.079

985

-8,71%

0,509

0,405

-20,37%

PAÍS VASCO

2.253

2009

-10,83%

0,970

0,831

-14,39%

A RIOXA

90.350

90.126

-0,25%

51,232

55,074

7,50%

A RIOXA

90.350

90.126

-0,25%

51,232

55,074

7,50%

ALACANTE

420.612

428.324

1,83%

228,713

244,994

7,12%

CASTELLÓN

161.819

160.405

0,87%-

89,400

95,526

6,85%

VALENCIA

681.588

674.232

1,08%-

392,423

416,377

6,10%

C. VALENCIANA

1.264.019

1.262.961

0,08%-

710,536

756,897

6,52%

TOTAL NACIONAL

11.294.781

11.356.298

0,54%

7.046,184

7.487,003

6,26%