Frustrada no Porto de Valencia a importación ilegal de máis de 4.000 fósiles arxentinos de gran valor paleontolóxico

Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

  • Dúas persoas foron imputadas en Arxentina como responsables da exportación ilegal de restos fósiles do Museo de Río Negro
  • Só os 5 ovos de dinosauro encontrados terían un valor no mercado ilícito de máis de 150.000 euros

7 de outubro de 2020.- A Axencia Tributaria, conxuntamente con Policía Nacional, frustrou no Porto de Valencia unha importación ilegal de fósiles dun gran valor paleontolóxico procedentes da rexión arxentina de Río Negro. Esta actuación impediu a importación de máis de 4.000 pezas fósiles, entre elas cinco ovos de dinosauro que terían un valor de máis de 150.000 euros no mercado ilícito. Dúas persoas foron imputadas en Arxentina como responsables da exportación ilegal de restos fósiles do Museo de Río Negro.

A operación deu comezo a finais do pasado mes de xaneiro, coa recepción no Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria dunha denuncia presentada ante a Organización Mundial de Alfándegas (OMA) por parte das autoridades alfandegueiras arxentinas, na que se solicitaba a colaboración para a detección, detención e recoñecemento dunha exportación de bens persoais con destino ao Porto de Valencia.

Seguidamente, a través das aplicacións e ferramentas informáticas das que dispoñen os investigadores de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, púidose determinar o colector que traía as pezas espoliadas do Patrimonio Arxentino.

O colector, descargado no Porto de Valencia a finais de febreiro, foi sometido a unha primeira inspección ocular do contido a pé de buque na que se puido determinar a forma de introdución da mercadoría en territorio nacional. Posteriormente, ordenouse a súa revisión física exhaustiva mediante a descarga total programada para primeiros do mes seguinte.

Nesta segunda inspección física, xa sobre a totalidade do colector, funcionarios da Unidade de Análise de Riscos da Alfándega e da Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Valencia, puideron observar a existencia de distintos restos que doadamente podían coincidir cos fósiles espoliados do patrimonio arxentino, así como múltiples exemplares de animais amparados polo Convenio CITES de control do comercio internacional de especies protexidas.

Tras a inspección, os restos fósiles foron cargados de novo no colector á espera da análise por parte dun experto en fósiles e restos paleontolóxicos. Pola súa banda, os exemplares CITES, quedaron depositados nos almacéns do Porto de Valencia para o seu control por parte das Autoridades CITES competentes.

Ovos e exemplares completos de dinosauro

Finalmente, procedeuse a realizar unha terceira inspección física do colector en presenza da Directora do Museo de Ciencias Naturais da Cidade de Valencia e dun doutor experto en fósiles de dinosauros.

Durante esta inspección, ademais de observar restos dispostos para a venda, observáronse así mesmo fósiles dun altísimo valor, tanto polo grao de conservación coma polas propias características do fósil. A xeito de exemplo, encontrouse unha moa de cabalo, o que poñía de manifesto que estes tiveron a súa orixe en América e se estenderon dende alí ao resto do mundo a través do Estreito de Bering; ou varios exemplares de ovos de dinosauro cun grao de conservación moi elevado; ou un exemplar completo de dinosauro.

Gran parte de todas estas pezas encontrábanse ocultas mediante a utilización de pedras de diferente tamaño, forma e cor, para eludir os controis aduaneiros, para que todas as pezas pasasen por restos sen ningún valor paleontolóxico. Só os ovos de dinosauro poderían ter un valor no mercado negro de máis de 150.000 euros.

Esta actuación de restitución de bens culturais tivo lugar ao abeiro do Convenio bilateral de restitución de bens culturais e da Convención para prohibir e impedir a importación, exportación e transferencia de propiedade de bens culturais, e así mesmo, do Convenio Unidroit sobre bens culturais roubados ou exportados ilegalmente.

Na actualidade, toda a mercadoría transportada no colector dende Arxentina (fósiles, minerais e especies CITES), encóntrase no Porto de Valencia a disposición das Autoridades Arxentinas para ser repatriada tras a autorización da Autoridade Xudicial competente.

A operación, denominada ‘Corsario’, contou coa colaboración internacional da OMA e da Interpol e, a nivel nacional, da Subdirección Xeneral de Operacións de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, a Brigada de Patrimonio Histórico da Unidade Central de Delincuencia Especializada e Violenta da Policía Nacional, o Equipo de Investigación do Contrabando e Fraude Fiscal e Aduaneiro da Área Rexional de Vixilancia Aduaneira de Valencia e o Grupo de Roubos e Patrimonio da Xefatura Superior de Policía de Valencia, así como a Subdirección Xeneral de Rexistros e Documentación do Patrimonio Histórico do Ministerio de Cultura e Deporte e o Museo de Ciencias Naturais de Valencia.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda