Alumnos de Madrid, León e Zaragoza, premiados no concurso nacional de redacción da Axencia Tributaria

Educación cívico-tributaria

  • Se retoma unha iniciativa que a Axencia puxo en marcha en 2008 no marco de seus visitas a centros escolares para explicar o sentido social dos impostos e o prexuízo que supón o fraude fiscal
  • Antes da entrega dos premios os escolares leron o texto gañador e as dous redaccións finalistas
  • No último curso escolar, 225 formadores das distintas delegacións territoriais da AEAT impartiron 2.100 horas de formación a máis de 35.000 alumnos


23 de novembro de 2018.- María Victoria Pérez Martínez, alumna de cuarto curso de ESO do instituto ‘Cervantes’ de Madrid, é a gañadora do concurso nacional de redacción 2018 para centros escolares que convoca a Axencia Tributaria no marco de seu Programa de Educación Cívico-tributaria. Os escolares finalistas foron Ana Yong Aranda Gómez, de sexto curso de primaria do colexio ‘A Anunciata’ de León e Marta Sola Aguilera, de terceiro de ESO do instituto ‘Francisco Grande Covián’ de Zaragoza.

Os premios ás tres escolares foron entregados hoxe polo director da Axencia Tributaria, Jesús Gascón, nun acto celebrado na sede da Axencia ao que asistiron familiares e profesores das alumnas galardoadas, que leron seus escritos escollidos entre as distintas redaccións previamente seleccionadas polas delegacións territoriais da AEAT.

A Axencia Tributaria retoma así a celebración do concurso nacional de redacción que estableceu no ano 2008. A decisión de reactivar este concurso nacional, que nos últimos anos unicamente se realizaba en delegacións territoriais da AEAT, forma parte dunha serie de medidas que teñen por obxecto reforzar o Programa de Educación Cívico-tributaria que a Axencia vén desenvolvendo desde o ano 2003.

O programa conta coa participación de funcionarios que imparten charlas a alumnos dos últimos cursos de educación primaria, ESO, Bacharelato, Formación Profesional e universidades.

As actividades desenvolvidas nos centros se completan con actividades de formación para o profesorado e xornadas de portas abertas para colexios nas 52 delegacións provinciais da Axencia. No último curso escolar, 225 formadores das distintas delegacións territoriais da AEAT impartiron 2.100 horas de formación a máis de 35.000 alumnos.

O obxecto destas charlas é explicar aos máis novos o sentido social que ten o pagamento dos impostos e seu correspondencia co gasto público, así como o prexuízo que o fraude fiscal supón para a sociedade en seu conxunto.

Se entende así que a incorporación de contidos de educación cívico-tributaria desde a escola ata a universidade axuda aos mozos a desenvolver un comportamento solidario. Os tres escritos seleccionados para este concurso nacional de redacción incorporan estes mensaxes e mostran a necesidade dunha correspondencia ética entre intereses persoais e beneficios comúns nunha sociedade democrática.