Libros Contables de Impostos Especiais

Se publicaron as especificacións técnicas do Proxecto SILICIE (Subministración Inmediato de Libros Contables de Impostos Especiais)