Libros Contables de Impostos Especiais

Publicáronse as especificacións técnicas do Proxecto SILICIE (Subministración Inmediata de Libros Contables de Impostos Especiais)