Información sobre a próxima campaña de declaracións informativas 2019 e recomendacións na identificación

A Axencia Tributaria debe xestionar a información obtida do xeito máis eficiente e áxil posible, polo que a información presentada debe ser da maior calidade, cos menores erros de validación, e especialmente coa correcta identificación dos contribuíntes.

Por iso, a Orde HAC 1148/2018, de 18 de outubro introduciu unha modificación na forma de presentación das declaracións informativas de gran volume de información, mediante a implantación do coñecido como TGVI en liña (Transmisión de grandes volumes de información con validación da información en liña).

Non obstante, o novo sistema TGVI en liña aplica de forma gradual, da seguinte maneira:

  • Declaracións informativas do exercicio 2018: o novo sistema se aplicou unicamente aos seguintes modelos: modelos 156, 181, 182, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 291, 345, 346 e 347.
  • Declaracións informativas 2019: o novo sistema TGVI en liña se aplicará aos modelos 159, 170, 171, 180, 184, 189, 195, 199, 270, 280, 296, 349, 611, 616, 720, 990 e o 993.

Unha vez implementada a primeira fase do novo sistema aos modelos do exercicio 2018, a próxima campaña de declaracións informativas 2019 (a presentar a partir do 1 de xaneiro de 2020) implicará unha modificación substancial na parte técnica de remisión da información para os modelos mencionados en segundo termo.

Desta forma, e do mesmo xeito que ocorreu en 2018 para os modelos afectados pola nova forma de presentación, se substituirá o sistema actual de TGVI (transmisión de grandes volumes de información) polo novo TGVI en liña, que supón non só a transmisión da información, senón tamén a validación da mesma de forma simultánea..

Así, os rexistros con erros (de validación ou de identificación) non serán admitidos polos sistemas de información da AEAT.

Moitos destes erros se refiren a problemas e incidencias relacionadas coa identificación fiscal dos contribuíntes. Por este motivo, se recomenda que, para evitar problemas e erros nos rexistros a declarar na campaña de informativas 2019, se acceda ao servizo de axuda na identificación fiscal dispoñible na páxina web da AEAT para lograr unha correcta identificación dos contribuíntes que vaian a ser incluídos na correspondente declaración informativa.

SERVIZO DE AXUDA – IDENTIFICACIÓN FISCAL

Este servizo de axuda se encontra dispoñible no seguinte ligazón da páxina web da AEAT:

"Identificación fiscal"

A consulta de identificación pode realizarse tanto de forma individual como de forma masiva con respecto a unha relación de persoas.