Proxecto de Orde pola que se modifica a Orde HAP/2652/2012, do 5 de decembro, pola que se aproban as táboas de devolución que deberán aplicar as entidades autorizadas a intervir como entidades colaboradoras no procedemento de devolución do IVE en réxime de viaxeiros regulados no artigo 21, número 2º, da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do IVE, que previsiblemente se publicará no BOE