Proxecto de Orde por que se modifica a Orde HAP/2652/2012, de 5 de decembro, por que se aproban as táboas de devolución que deberán aplicar as entidades autorizadas a intervir como entidades colaboradoras no procedemento de devolución do IVE en réxime de viaxeiros regulado no artigo 21, número 2º, da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do IVE, que previsiblemente se publicará no BOE