Proxecto de Orde por que se aproba o modelo 233 "Declaración informativa por gastos en gardarías ou en centros de educación infantil"

Proximamente se vai a publicar no BOE o Proxecto de Orde por que se aproba o modelo 233, «Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados» e se determinan o lugar, forma, prazo e o procedemento para seu presentación, e se modifica a Orde HAP/2194/2013, de 22 de novembro, por que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.