Solicitude e recollida inmediata pola

Desde el 10 de julio se encuentra disponible el servicio de solicitud y recogida inmediata por Internet de los certificados de Renta 2012.

Para usar este servizo, pique no enlace de máis abaixo "Solicitude e recollida inmediata de certificados de Renda" e consigne o NIF do interesado e o valor da casa da declaración correspondente e/ou un código de conta bancaria na que figure como titular.A Axencia Tributaria enviaralle, ao número de móbil que vostede indique, un SMS cun número que lle permitirá obter no momento o certificado por Internet.

Con este servizo a Axencia Tributaria pretende incrementar o número de contribuíntes que poidan obter o seu certificado de Renda a través da Sede electrónica, co fin de facilitar este trámite reducindo os desprazamentos dos cidadáns ás oficinas, e co conseguinte aforro para a Administración pola redución do número de certificados enviados por correo ordinario.

Solicitude e recollida inmediata de certificados de Renda Nova ventá

Máis información no seguinte enlace:

Nota informativa Nova ventá