Simulador IRPF 2013

O simulador confeccionado pola Axencia Tributaria facilita a realización dos cálculos e permite simular o resultado da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas referida ao exercicio fiscal 2013, a presentar en 2014.EsteÉ un instrumento de utilidade para quen queira planificar ou coñecer con antelación cal podería ser a cota a ingresar ou a devolver na súa futura declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.Los resultados no son vinculantes para la Agencia Tributaria.