Servizos telefónicos da Axencia Tributaria

Se han detectado servicios de pago a través de números 905 que ofrecen acceso a los teléfonos que la Agencia Tributaria pone a disposición de todos los contribuyentes.A Axencia Tributaria lembra, anteO usuario só asumirá o custo compartido das chamadas a teléfonos 901.

Para más información:
. Información Tributaria:901 33 55 33
. Centro de Atención Telefónica:901 200 345
. Servizos automáticos:901 12 12 24